Våra vänner i världen

Vi stöder gräsrotsorganisationer i länder med stora sociala och ekonomiska klyftor

Internationell solidaritet

Emmaus Åland samarbetar med och stöder gräsrotsorganisationer i länder med stora sociala och ekonomiska klyftor. Vi har samarbetsprojekt i bl.a. Estland, Litauen, Ukraina, Bosnien och Hercegovina, Grekland, Västsahara, Togo, Indien och Peru.

En del av det internationella samarbetet är varutransporterna från Åland, som ger förutsättningar för socialt arbete hos mottagarna. En del av varorna delas ut till behövande, medan största delen säljs, för att skapa en ekonomisk grund för socialt arbete, förändrings-arbete och opinionsbildning. Samarbetet ger således både sociala vinster och miljövinster samt bidrar till samhällsförändring.

Bistånd förmedlas även till ett flertal mottagare via Emmaus Europa och Emmaus International i enlighet med det program för solidaritetsinsatser som den internationella Emmausrörelsen gör upp.

Estland

Elü Jaoks på Ösel fungerar som ett nätverk för föräldrar till barn med funktionsvariationer. Elü Jaoks erbjuder rådgivning och handledning åt familjerna, hjälper dem att bevaka sina rättigheter samt bedriver påverkansarbete. Föreningen ordnar även sommarläger och andra sociala insatser för målgruppen.

Litauen

Emmaus Åland har stött familjecentret Nendre sedan starten år 1998. Nendre erbjuder dagvård åt små barn och eftermiddagsverksamhet åt skolbarn samt rådgivning och handledning åt föräldrarna. Nya utmaningar är bland annat att utveckla metoder och kapacitet för mottagning av flyktningbarn- och ungdomar.

Barn- och ungdomscentret i Raguvele erbjuder fritidsaktiviteter, mat och hjälp med läxläsning till ett femtiotal barn och ungdomar, varav många lever under svåra förhållanden. Huset där centret är inrymt ägs av Emmaus Åland, som även finansierar lönen för centrets fritidsledare.

Bosnien och Hercegovina

Under 2021 inleddes solidaritetssamarbete med Emmausgruppen International Forum of Solidarity kring flyktingfrågor. Emmaus Åland bidrar till driften av ett dagcenter i Velika Kladusa, där flyktingar som ”fastnat” i Bosnien och Hercegovina erbjuds tvättmöjligheter, kläder och mat.

Grekland

År 2020 inleddes samarbete med och ekonomiskt stöd till Echo Regfugee Library, som betjänar flyktingläger i och kring Aten, Grekland. Biblioteket finns i en stor skåpbil full med bokhyllor och bekväma stolar. Biblioteket åker till nio flyktingläger och sociala projekt varje vecka med böcker på ett tiotal språk. Hos Echo finns också material för att lära sig flera olika språk. Språkundervisning ordnas också. Echo erbjuder en kreativ och givande miljö på platser där livet står still och stagnerar.

Indien

Under 2022 inledde Emmaus Åland solidaritetssamarbete med Svalorna Indien Bangladesh och den indiska organisationen Grameena Mahila Okkuta, som betyder ”landsbygdens kvinnliga federation”. Okkuta arbetar för att stärka kvinnors ekonomiska, sociala och politiska ställning i samhället och i hushållet. Okkuta är en social rörelse som är verksam i 240 byar i fyra distrikt i delstaten Karnataka. Samarbetet med Svalorna förekommer i 20 byar i Kolardistriktet. Okkuta har organiserat tusentals kvinnor från landsbygdssamhällen sedan 1990-talet och är numera en federation som består av 330 självhjälpsgrupper med totalt 6.000 medlemmar.

Västsahara

Västsahara är Afrikas sista koloni och ockuperat av sitt grannland Marocko sedan 1975. I dag bor omkring 160.000 västsaharier i flyktingläger i öknen i Algeriet. Western Sahara Resource Watch, som bevakar västsahariernas rätt till sina naturresurser, stöds under med ett verksamhetsbidrag.

Togo

Emmausgruppen MARS hjälper utsatta kvinnor och barn genom att erbjuda dem arbete och utbildning. Organisationen driver bl.a. en sömnadsskola, en verkstad där man framställer krita, ett bageri och en hönsgård. Därtill bedrivs odling. Dessa verksamheter hjälper kvinnor och unga flickor att få utbildning och arbete. På så sätt blir de inte lika lätt offer för prostitution eller människohandel. MARS finansierar också skolgången för cirka 100 barn, undervisar analfabeter samt ger mikrokrediter.

Peru

Cuna Nazareth i Lima, Peru driver ett daghem för barn från marginaliserade familjer. Familjerna och barnen erbjuds både psykolog- och socialhjälp. Cuna Nazareth har som mål att bryta den onda cirkel som de fattiga och utsatta befinner sig i, att utsträcka de sociala rättigheterna till vidare kretsar och att skapa jämlikare villkor för barn från slumområdena.

Cuna Nazareth driver en återvinningscentral, med syftet att förbättra unga kvinnors och mäns ställning genom utbildning och arbetsplatser samt att förbättra miljön genom återvinning. En del av de unga får efter utbildningen arbete på återvinningscentralen, de övriga får som yrkesutbildade söka arbete på annat håll