Växtkraft 2.0

Växtkraft 2.0

Har du tid och vill bidra till en bättre vardag för andra, för dig själv och jobba för en bättre miljö?

På Emmaus har vi flera olika aktiviteter med betoning på meningsfullt arbete, gemenskap och ett socialt sammanhang. Vi kommer i projektet att utveckla vår textilverkstad, vårt snickeri och vår odling. Med fokus på individ och miljö. Genom att återbruka och redesigna det vi inte kan sälja så skapar vi nya produkter och minskar på avfallet. Produkterna går sedan till våra butiker. Tillsammans gör vi skillnad. 

Vi hoppas du vill delta i våra aktiviteter. Att delta är kravlöst, du behöver inte ha någon erfarenhet eller kunskap i att sy, snickra eller odla. Tillsammans lär vi oss saker av varandra och det är lika viktigt och roligt att lära sig något nytt som att lära någon annan något just du kan. Alla kan delta, på ett eller annat sätt. 

Textilverkstaden
Finns i Emmaus i Norrböle, på andra våningen vid kontoren. Ingång från kortsidan av huset.
Öppet:
Måndagar kl. 12.00 - 16.00
Tisdagar kl. 12.00 - 16.00

Vi tar emot cirka 14 ton textil och kläder i året. Ca 20% av textilen och kläderna säljer vi i våra butiker. 60% skickar vi iväg till våra bistånd- och solidaritetsprojekt i världen och 20% slänger vi för att det är obrukbart av olika anledningar.
Målet med textilverkstaden är återbruk, redesign och att skapa produkter som vi kan sälja i våra butiker för att minska textilavfallet. 

Träverkstaden (stängt 14.6.2021 - 31.10.2021)
Finns i Emmaus i Norrböle i sorteringshuset.
Öppet onsdagar kl. 12.00 - 16.00 (stängt 14.6.2021 - 31.10.2021)

Vi tar emot cirka 12 ton möbler, byggmaterial och inredning i året. Det mesta säljs i butikerna men ibland tar vi emot möbler vi tror att vi kan sälja men som blir kvar osålda. Vi demonterar då möbeln, vilket betyder att vi plockar isär den för att kunna sortera de olika materialen. Ofta går handtag, beslag och säng/möbelben att sälja skilt men mycket trä går till soporna. 
Målet med snickeriet är återbruk, redesign och att skapa produkter som vi kan sälja i våra butiker för att minska avfallet. 

Emmaus stadsodling
Finns vid Emmaus butiken på Strandgatan och på baksidan av Statens Ämbetsverk.  Vi har också odlingar i Norrböle. 
Öppet i odlingen i city: 
Tisdagar kl. 10.00 - 12.00
Torsdagar kl. 10.00 - 12.00

I Emmaus stadsodling vill vi visa vad kretsloppet i naturen betyder i verkligheten. Att det är en förutsättning för att vi ska få mat på bordet, för att grödor ska växa, för att fisken ska simma. Emmaus stadsodling visar på vikten av att inte bryta kretsloppet. 

Skogen, jorden och odling har en viktig roll för människan och det är något speciellt att sätta händerna i jorden, plantera ett frö, vårda plantan och se det gro för att sedan kunna skörda. Vi planerar, sår, omskolar, vårdar, gödslar och skördar. I Norrböle kommer det att finnas ett växthus där vi kan driva upp plantor och sedan sälja i våra butiker. Här kan du läsa mera om Emmaus Stadsodling

Covid-19
Under Covid-19 pandemin följer vi noga med aktuella restriktioner.  Ansiktsskydd och handskar finns på plats om du vill använda. Har du förkylningssymtom, stanna hemma. 

Bakgrund och övergripande mål

Vi vill att Emmaus ska fungera som en social mötesplats för många personer. Genom att utveckla och bjuda in till meningsfull och gemensam sysselsättning så tror vi att vi kan nå det. 

De övergripande målet med projektet är att förbygga och bryta utanförskapet. Det vi ser i samhället sen Covid-19 pandemin startade är att vi alla påverkats av restriktionerna på ett eller annat sätt. Gruppen arbetslösa och utsatta har ökat betydligt på kort tid. Projektet erbjuder personer meningsfull sysselsättning, social gemenskap och delaktighet främst genom aktiviteter i grupp men även löpande i verksamheten på Emmaus. Målet är att få fler personer att öka sitt deltagande i samhället samt en ökad social delaktighet och förbättrad anställningsbarhet för de personer som har som mål att komma ut på arbetsmarknaden. Aktiviteterna förebygger och bryter ensamhet och utanförskap och alla kan delta utifrån sina förutsättningar och intressen. 

Inom ramen för projektet så kommer vi även att utveckla våra metoder och löpande fortbilda vår personal. En målsättning i landskapets strukturfondsprogram är att minska risken för marginalisering, öka sysselsättningen, produktiviteten och innovationskapaciteten samt att förnya och diversifiera det åländska näringslivet och bidra till ett välutbildat, jämställt och aktivt inkluderande samhälle. Genom fortbildning så kan personalen säkerställa att de personerna i projektet med mål att komma ut på arbetsmarknaden kan få möjlighet till att få ett kompetensbevis i grundläggande kompetenser för arbetslivet. 

Projektet drivs med stöd från Europeiska socialfonden och Ålands landskapsregering

Europeiska socialfonden ESF

ESF är Europas viktigaste instrument för att stödja jobb, hjälpa folk att få bättre jobb och säkerställa rättvisare arbetstillfällen för alla EU medborgare. Det fungerar genom att investera i Europas humankapital – sina anställda, ungdomar och alla som söker ett jobb. ESF finansierar tiotusentals lokala, regionala och nationella sysselsättningsrelaterade projekt i hela Europa; från små till stora projekt. Projekten varierar i karaktär, storlek, mål och olika målgrupper. Gemensamt är att människor är i fokus. 

Läs mera på https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=sv

Kontakt

Projektledare Camilla Karlsson
tel. +358 40 836 9417
camilla@emmaus.ax

Ansvarig för textilverkstaden
Anne Eriksson
Tel. +358 457 345 6304
textilverkstad@emmaus.ax 

Trädgårdsmästare, snickare och projektledare 
Simon Eriksson
tel. +358 457 345 5633
simon@emmaus.ax

Projektmedarbetare och kretsloppspedagog
Tua Granholm
Tel: +358 457 345 3308
tua@emmaus.ax