Social hållbarhet

Utvecklas på egna villkor

Emmaus skapar arbetsplatser och sysselsättning genom återanvändning och återvinning. Hos oss får alla jobba enligt egen förmåga och utvecklas på egna villkor i en inspirerande och bekräftande arbetsmiljö. 

Sysselsättning i samarbete med AMS

Projektet riktar sig till arbetssökande hos AMS som behöver stöd och handledning för att komma vidare i sitt arbetssökande. På Emmaus jobbar deltagarna med försäljning, kundservice, sortering, lagerarbete, transporter eller andra uppgifter. Projektet passar för dem som tycker om att jobba praktiskt men också för dem som är kreativa och intresserade av inredning och trender.

Tillsammans med Emmaus arbetsmarknadshandledare görs en individuell handlingsplan med konkreta mål för att sedan söka praktikplatser som kan leda vidare till arbete. Vi samarbetar vid behov med andra instanser för att kunna stöda deltagarna på bästa sätt.

Deltagare kan kan vara med i projektet i 3–6 månader och har rätt till kursstöd under tiden. För mer information och ansökan, fråga din kontaktperson på AMS. 

Projektet Växtkraft

Målsättningen med Växtkraft är ökad delaktighet i samhället. Syftet är att förebygga och bryta utanförskap genom meningsfull sysselsättning. Metoderna är arbetsverkstäder, workshops, kurser, praktik, frivilligarbete och samtalsgrupper. Projektet bygger på idén om livslångt lärande.

Målgruppen är alla som har ett behov av socialt sammanhang, delaktighet och meningsfull sysselsättning. Projektet drivs med stöd från Europeiska socialfonden.

Kontakt

Projektledare Camilla Karlsson
tel. +358 40 836 9417
camilla@emmaus.ax

Arbetsmarknadshandledare Angelica Björklund-Finnerman
tel. +358 345 5150
angelica@emmaus.ax

Emmaus stadsodling

Stadsodlingen är ett hälsofrämjande projekt riktat till personer som riskerar att hamna i utanförskap. Målet är att motverka utanförskap samt öka välbefinnandet och den sociala delaktigheten. På så sätt kan självkänsla, livskvalitet och möjligheter till försörjning öka.

Tillsammans med deltagarna bygger vi upp en trädgård med växthus, odlingar och bin invid Emmaus returcafé mitt i Mariehamn. Arbetsuppgifterna i består av allt från sådd till skörd av grönsaker och blommor. Andra sysslor är t.ex. att bygga odlingslådor, rensa ogräs och vattna. Projektet drivs med stöd från EU:s Central Baltic-program.

Mer om stadsodlingen