Social hållbarhet

Utvecklas på egna villkor

En av verksamhetsidéerna inom Emmaus är att genom återanvändning och återvinning skapa arbetsplatser och sysselsättning för alla personer oberoende av bakgrund, behov eller funktionsvariation. På Emmaus får alla jobba enligt egen förmåga och utvecklas på egna villkor i en inspirerande och bekräftande arbetsmiljö. Emmaus bedriver även arbetsmarknadsprojekt med målet att genom praktisk handledning och arbetsmarknadshandledning öka deltagarnas möjligheter att få ett jobb eller en studieplats