Frivillig- och medlemsaktuellt på Emmaus Åland:

Med anledning av myndigheternas rekommendationer på grund av Corona-viruset är allt frivilligarbete tillsvidare inhiberat. Vi återkommer när det är möjligt att återuppta arbetet igen! 

9.5 Norrböledagen (INSTÄLLT)