Vi söker en socialhandledare

Emmaus Åland söker en socialhandledare med fokus på arbetsmarknad. Genom handledd arbetsträning förbereder vi ­personer för arbetsmarknaden. Till arbets­uppgifterna hör handledning, kartläggning, uppföljning, validering av kunnande och dokumentation. Vi söker en person med relevant utbildning och arbetserfarenhet. Du delar Emmaus Ålands värdegrund och kan applicera den i ditt dagliga arbete.

Ansökningar med löneanspråk skickas senast den 12.12.2023 till jobb@emmaus.ax. Intervjuer görs fortlöpande. För mer information kontakta Martha Hannus, martha@emmaus.ax, tel. +358 457 345 5607.

Vi erbjuder ett givande och utmanande arbete, där vi jobbar resultatinriktat med personer som står långt från arbetsmarknaden och behöver stöd för att komma vidare. Emmaus är inspirerade arbetsplats där det finns tydliga strukturer och möjligheter till egna initiativ. Arbetet utförs i nära samverkan med våra arbetsledare och övrig personal. Emmaus har ca 20 anställda.

Socialhandledaren
ansvarar för deltagarnas inklusion på arbetsmarknaden. Detta görs genom handledning i arbete inom Emmaus Åland, kompetenskartläggningar, individuella handlingsplaner, validering av kunnande samt genom att ordna med praktikplatser för deltagarna. Arbetsmarknadshandledaren ska vid behov handleda deltagarna när de är på praktik.

Till arbetsmarknadshandledarens arbetsuppgifter hör även:

 • Att stödja övrig personal inom Emmaus i handledning i arbete.
 • Att etablera och hålla kontakter till AMS, sociala myndigheter, arbetsplatser och andra gällande deltagarnas handlingsplaner.
 • Individuell handledning av deltagare.
 • Att planera och genomföra arbetsplatsbesök.
 • Att lära deltagarna hur man söker jobb.
 • Att identifiera fortbildnings- och utbildningsbehov hos deltagarna.
 • Validering av kunnande.
 • Att ordna studiebesök.
 • Dokumentering och uppgörande av deltagarnas handlingsplaner, målsättningar och utveckling
 • Dokumentering och utvärdering till AMS
 • Metodutveckling