Vi håller öppet som vanligt

Vi håller öppet som vanligt, men vidtar följande åtgärder med anledning av coronaviruset.

BUTIKER, VARUMOTTAGING OCH RESTAURANG

 • Vi följer händelseförloppet och följer myndigheternas rekommendationer.
 • Butikerna håller öppet som vanligt.
 • Varumottagningen är också öppen som vanligt och vi hämtar möbler o.dyl. som vanligt.
 • Vi stärker rutinerna för städning, rengöring och hygien.
 • Vi utför regelbunden desinficering av ytor som ofta vidrörs, som exempelvis dörrhandtag och butiksdiskar.
 • Kunder uppmanas att betala med bankkort, gärna med blippfunktionen. Bankkortsterminalen torkas av regelbundet.
 • Handdesinfektionsmedel finns tillgängligt för kunderna i våra butiker.
 • Personalen tvättar händerna ofta och regelbundet.
 • Personal med sjukdomssymptom kommer inte på jobb.
 • Arbetsträning och sysselsättningsprojekt fortgår som vanligt, dock med tydliga rutiner enligt ovanstående.


EMMAUS RETURCAFÉ

 • Emmaus returcafé serverar ingen buffé, utan allt läggs upp direkt på tallrik.
 • Ingen mat hålls framme i öppna kärl.
 • All mat finns för take away och kan beställas på plats eller per tel. 0457 345 7907.
 • Leverans av mat vid större beställningar går att ordna.
 • Förhoppningsvis tillåter vädret att vi öppnar uteserveringen.

Hör av er om ni undrar över något. Kontaktuppgifter finns på https://www.emmaus.ax/kontakt-1