Vi håller öppet

Vi håller våra butiker och vår varumottagning öppna, men har vidtagit följande åtgärder med anledning av coronaviruset.

Vi följer händelseförloppet och följer myndigheternas rekommendationer.

  • Butikerna håller öppet. Öppettiderna för respektive butik hittar ni här: https://www.emmaus.ax/butiker
  • Varumottagningen är också öppen som vanligt men vi varken hämtar eller kör ut varor och möbler tillsvidare .
  • Håll avstånd - både till personal och andra kunder. 2 meter rekommenderas.
  • Vi stärker rutinerna för städning, rengöring och hygien.
  • Vi utför regelbunden desinficering av ytor som ofta vidrörs, som exempelvis dörrhandtag och butiksdiskar.
  • Kunder uppmanas att betala med bankkort, gärna med blippfunktionen. Bankkortsterminalen torkas av regelbundet.
  • Handdesinfektionsmedel finns tillgängligt för kunderna i våra butiker.
  • Personalen tvättar händerna ofta och regelbundet.
  • Personal med sjukdomssymptom kommer inte på jobb.

Välkomna att handla hos oss och lämna in varor. Har du förkylningssymtom, stanna hemma och skydda på så sätt både vår personal och andra kunder.

Hör av er om ni undrar över något. Kontaktuppgifter finns på https://www.emmaus.ax/kontakt-1