Projektet Jobbreturen

Nu startar vi ett nytt projekt för personer som behöver ett samordnat stöd från flera aktörer för att komma vidare på vägen till arbete.

Projektet utvecklar en samverkansmodell som riktar sig till långtidsarbetslösa. Genom mångprofessionell samverkan erbjuds rätt stöd för att främja lika möjligheter och aktivt deltagande i samhället samt tillträde till arbetsmarknaden. För att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden får projektdeltagarna möjlighet att validera sitt kunnande med hjälp av digitala verktyg.

Projektet drivs av Emmaus Åland i samarbete med KST, AMS, ÅHS och Brottspåföljdsmyndigheten.

Projektet är för dig som behöver ett samordnat stöd från flera aktörer för att komma vidare på din väg ut i arbete – och vill ha en livsstilsförändring där du säger nej till missbruk och kriminalitet.

Läs mer HÄR!