Om Emmuas soppkök i Nya Åland

Läs om Emmaus soppkök i Nya Åland den 25 januari 2017.