Kvällsloppis på torget i sommar

Sommaren 2020 arrangerar Emmaus Åland i samarbete med Mariehamns stad loppmarknad på torget i Mariehamn alla torsdagar kl. 17-21 under perioden 11 juni – 20 augusti.

11 juni • 18 juni • 25 juni • 2 juli • 9 juli • 16 juli • 23 juli • 30 juli • 6 augusti • 13 augusti • 20 augusti

Information för försäljare

 • Boka bord på torgloppis@emmaus.ax eller telefon +358 40758 7062. Ange namn, loppisdatum, adress och telefonnummer.
 • Bokningar görs senast kl. 15.00 dagen före aktuell marknad. Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande. Avbokningar görs senast kl. 12.00 onsdagen innan loppisdagen.
 • Bordsavgiften är 15 euro inkl. moms. För icke-avbokade platser debiteras samma summa. Avgiften betalas kontant vid varje tillfälle.
 • Specialerbjudande vid bokning till samtliga nio tillfällen, 120 euro (normalpris 135 euro).
 • Endast ett bord per marknadskväll får bokas. Bord finns på plats.
 • Försäljarna kan börja ställa i ordning från kl. 16.30. Loppmarknaden avslutas senast kl. 21.00.
 • Försäljning av främst second hand-varor. Försäljare kan även komplettera med övriga varor (hemslöjd, livsmedel etc.) men fokus ska vara på second hand.­
 • Bord kan även hyras för mat- och kaffeservering samt för informations-ändamål.
 • Emballage, avfall och dylikt omhändertas av försäljaren.
 • Eventuella tillstånd står försäljarna själva för samt ansvarar även för att hygienföreskrifter och ordningsregler följs.
 • Parkering tillåts endast på den gråa ytan på Torgets östra sida. Parkering bakom borden eller på gräsmattan är inte tillåtet.
 • Frågor besvaras av Emmaus Åland, tel. 040 758 7062

Regler med anledning av corona-situationen

 • Arrangören placerar borden med lämpligt avstånd från varandra.
 • Försäljarna ska hålla sina bord rena samt erbjuda kunderna handsprit.
 • Försäljarna ska iaktta försiktighet i hantering av kontanter.
 • Reglerna kan ändras i enlighet med rekommendationer från myndigheter.