Kompromissa inte om asylrätten!

Emmaus Europa och Emmaus International gör i dag ett uttalande med anledning av flyktingsituationen vid Europas gränser.

Emmausgrupper runtom i Europa öppnar sina dörrar för flyktingar och stödjer människor på flykt. EU måste också agera!

Kompromissa inte om asylrätten!
Aktivera EU:s massflyktsdirektiv!

EU har moralisk och politisk skyldighet att skydda människor på flykt.

Emmausrörelsen, som finns i 37 länder över hela världen, varav 20 i Europa, fördömer starkt EU:s agerande som syftar till att hindra asylsökande och andra människor på flykt från att komma in i Grekland.

EU lever inte upp till sina skyldigheter i enlighet med europeisk och internationell lag.

Fri rörlighet och rätten till asyl måste försvaras som grund för fred och stabilitet.

Emmausrörelsen har 70 års erfarenhet av att med begränsade medel möjliggöra en värdig mottagning. Detta visar Emmausgrupper och samhällen över hela världen varje dag.

Vår erfarenhet visar att en värdig mottagningspolitik kan utformas och genomföras genom samverkan mellan civilsamhälle och lokala myndigheter.

Människors mobilitet ses i dag som ett hot trots att alla har rätt att lämna ett land och rätt till asyl. Men de verkliga hoten och de verkliga orsakerna till regional instabilitet är kriget i Syrien och militariseringen av gränsförvaltningen.

Situationen vid den grekisk-turkiska gränsen är ett direkt resultat av EU:s cynism. EU har outsourcat gränshanterings- och migrationspolitiken på alla sätt, till och med till auktoritära stater.

EU:s ministrar för inrikesfrågor höll ett nödsammanträde den 5 mars 2020. I deklarationen från mötet nämns inte asylrätten med ett enda ord.

Det finns rättsliga verktyg som skyddar flyktingar i en sådan situation som vi står inför idag. Medlemsstaterna måste omgående besluta att aktivera EU-direktivet från 2001 om tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer, det s.k. massflyktsdirektivet.

Emmausgrupper i Europa och runt om i världen gör allt de kan för att välkomna dem som inte längre välkomnas eller till och med avvisas av våra stater.

EU kan inte svika asylsökande och människor på flykt såsom 2015.

Vi kräver solidaritet över gränserna!

6.3.2020

Emmaus Europa
Emmaus International
Emmaus Finland
Emmaus Sverige

_____

Bild från https://choose.love/