Köp inte så mycket nytt, köp begagnat!

EU tar ett steg till för att stoppa ”fast fashion”. Oanvända, returnerade kläder ska inte få förstöras. Det har EU:s ministerråd kommit fram till i sin ståndpunkt på den så kallade Ekodesignförordningen.

Det ska tas fram krav på textilier för att de ska hålla längre – och det kan bli förbjudet att förstöra vissa produkter eller varugrupper. Många företag inom klädbranschen väljer i dag att bränna upp returnerade plagg eftersom det är billigare än att hantera dem ett varv till.

Emmaus Åland ser positivt på initiativen för att begränsa fast fashion. Emmaus Åland tar emot närmare 100.000 kg kläder varje år, varav drygt 80.000 kg återanvänds.

– Siffrorna visar tydligt att folk handlar för mycket nya kläder. Man borde bara köpa det man verkligen behöver och sen använda det under en lång tid. Vi ser till att så mycket som möjligt av det som lämnas in till Emmaus återanvänds, förklarar Emmaus Ålands verksamhetsledare Robert Jansson.

Grundproblematiken är dock fortfarande den enorma mängden kläder som nyproduceras och därmed tär på både naturresurser, miljö och människor.

– Om man vill bidra till ett hållbart samhälle så är ett enkelt sätt att först fundera om man verkligen behöver köpa mera kläder och sen att leta i secondhandbutiker innan man eventuellt köper nytt.

I dag har vi på Åland inte en chans att återanvända allt som lämnas in till Emmaus. Därför skickas det till samarbetspartners främst i Estland och Polen. Tidigare skickades varor även till Togo och Peru, men av hållbarhetsskäl har dessa transporter avslutats. Samverkan med organisationer i dessa länder fortsätter istället på annat sätt.

– Målet är att allt som lämnas in hos oss återanvänds på Åland. Vägen dit är lång, men inte omöjlig. Köp inte så mycket nytt, köp begagnat!

Läs mer om EU-regleringen i tidningen Syre.