Internationella kvinnodagen 2021

Måndagen den 8 mars – internationella kvinnodagen.

Världen är inte jämlik och särskilt orättvis är den mot kvinnor, mest överallt. Kvinnor har den förändringskraft som behövs och Kvinnobanken har metoder för att nyttja den kraften. Därför stöder vi Kvinnobanken genom att den 8 mars ge hela dagskassan från Emmausbutiken på Strandgatan till Kvinnobanken. Öppet kl. 10-17.30. På grund av pandemin så är ingen från Kvinnobanken på plats. Den traditionella prat- och kaffestunden uteblir. Drick istället ditt kaffe hemma och kolla på www.naistenpankki.fi/sv

Fattigdomen i världen berör oftast kvinnor och deras barn. Det arbete som kvinnor utför är ofta osynligt och oavlönat. Kvinnor har inte jämlika möjligheter att skaffa utbildning. När en kvinna är fattig lider hela familjen. När hon får utbildning och arbete inverkar det direkt på familjen. I en jämlik värld behövs var och en.

Kvinnobanken samlar in pengar för att öka kvinnors företagande och deras utkomstmöjligheter i länder med stora ekonomiska och sociala klyftor. Kvinnobanken är en frivilligorganisation vars resurser är aktiva frivilliga, många aktionärer och bidragsgivare.