Humanitär katastrof i Gaza - Emmaus stödjer sjukvård för Gazas invånare

En humanitär katastrof utspelar sig just nu i Gaza. Situationen är kritisk och extremt osäker. Området är belägrat och under konstanta bombningar. Civila kan inte fly och skyddsrum saknas. Sjukhus bombas och de som finns kvar saknar el och vatten. En eventuell markoffensiv riskerar att ytterligare försvåra situationen. Emmaus Åland har beslutat att bidra med 10.000 euro till sjukvård i Gaza.

I Gaza trängs ca två miljoner människor på ett område som är ca 41 km långt och mellan 6 och 12 km brett, vilket gör det till ett av världens mest tätbefolkade områden. Sedan 2007 är Gaza utsatt för en blockad av Israel och Egypten och som en följd råder enligt FN en långvarig humanitär kris.

Tillgången till sjukvård är mycket begränsad. En av aktörerna som jobbar för att fler ska få tillgång till vård är Al Awda Health and Community Organisation (AWDA). De har sedan 1985 jobbat med hälsofrågor och driver Al-Awda-sjukhuset samt flera mindre hälsokliniker. Idag är de en av de viktigaste vårdgivarna i området. Emmaus Åland bidrar nu till deras arbete med 10 000 euro.

AWDA en av flera organisationer som i samverkan med internationella organisationer bistår skadade med sjukvård. De ber nu om extra resurser för att kunna fortsätta sin verksamhet. Organisationen Björkåfrihet samarbetar med AWDA sedan många år. Vi förmedlar vårt stöd via Björkåfrihet och håller tät kontakt med dem angående möjligheterna att stötta AWDA även under och/eller efter en situation av belägring och fullskaligt krig.

Emmaus Internationas styrelse antog den 16 oktober en deklaration angående situationen i Israel-Palestina. Alla människors rätt att leva i en fredlig värld är ett grundläggande mål för Emmausrörelsen, såväl internationellt som lokalt. Emmaus Åland delar Emmaus Internationals krav på ett slut på fientligheterna och solidaritet med offren för våldsspiralen:

"Under dessa fruktansvärda dagar av krig vill Emmausrörelsen uttrycka sin djupa solidaritet och medkänsla med alla offer för denna nya våldsspiral i Palestina. Den inleddes lördagen den 7 oktober genom våldshandlingar utan motstycke, begångna av Hamas mot israeliska och internationella civila. Massmord och gisslantagande är brott och måste fördömas som sådana.

Detta våldsutbrott kan dock inte förstås utan att det beaktas inom ramen för en konflikt som sträcker sig mer än 70 år tillbaka i tiden, präglad av upprepade brott mot internationell rätt, utvisning och fördrivning av civilbefolkningar som en del av israelisk kolonisering, och en oändlig följd av krig och utbrott av våld mellan alla inblandade parter. Under hela denna konflikt har grymheter begåtts av alla sidor.

Idag utgör den israeliska regeringens första respons nya brott enligt internationell lag, och de första offren kommer oundvikligen att vara de civila invånarna i Gaza - en befolkning på över 2 miljoner människor som har varit instängda i över 15 år i ett område lika stort som en stor stad.

Emmausrörelsen har försvarat fred och vänskap över gränser i över 70 år. Vi har en plikt att upprepa, som vi har gjort vid ett flertal tillfällen under vår historia, att konflikten i Palestina inte kan lösas på lång sikt, och inte heller kan säkerheten återställas helt i regionen, om inte lika rättigheter erkänns för alla. Dessutom kan detta inte uppnås om inte alla inblandade parter slutligen kommer överens om att förhandla i god tro baserat på FN:s generalförsamlings resolutioner och i synnerhet tvåstatslösningen.

Emmausrörelsen kräver ett omedelbart slut på fientligheterna, frigivning av alla gisslan och ett slut på alla vedergällningsåtgärder som påverkar civilbefolkningen som bryter mot internationell lag, såsom blockaden av Gaza och bombningen av civila hem och infrastruktur. Vi uppmanar också det internationella samfundet som helhet att inte spela i händerna på dem som försöker använda konflikten för att göra politiska vinster från det eskalerande våldet, och att det tar sitt ansvar för att återuppta en fredsprocess i regionen."

Läs hela deklarationen på engelska på Emmaus Internationals hemsida:

https://www.emmaus-international.org/.../israeli.../