Hiroshimaafton 2022: Fred och fri rörlighet - ett prioriterat område för Emmausrörelsen.

Tal vid uppmärksammandet av Hiroshimaafton i Sjökvarteret den 6.8.2022:

Välkomna till årets Hiroshima-afton med Emmaus Åland. På Emmaus Åland tror vi att vi tillsammans kan vi agera för att göra världen lite mer fredlig, genom att stödja dem som utsätts för krig ekonomiskt eller politiskt, genom att påminna oss om krigets fasor och genom solidaritet och medmänsklighet med dem som lämnar sina hem.

_

Emmaus International består av 410 organisationer i 41 länder, i Asien, Afrika, Europa och Amerika. Vi är en demokratisk gräsrotsrörelse som samlas vart fjärde år för att ta ställning till vad vi som rörelse ska arbeta för. Alltid för de mest utsatta, och alltid tillsammans med dem. Emmausrörelsen kämpar för fred och fri rörlighet och rätten att bosätta sig var man vill. Medlemsorganisationer runtom i världen arbetar varje dag i praktiken med fredsarbete och för flyktingars rättigheter.

_

Idag pågår minst 110 väpnade konflikter i världen, enligt Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. De allra flesta konflikterna pågår i det globala syd.

_

I Burma har en väpnad konflikt pågått sedan 1948, och de senaste åren har etnisk rensning drivit hundratusentals människor från Rohingya-minoriteten på flykt. Många av dem har kommit till Bangladesh, där två Emmausgrupper med stöd av den internationella Emmausrörelsen har kunnat bidra med mathjälp till människor i flyktingläger.

_

I Burkina Faso, där fyra Emmausgrupper arbetar för att ge människor möjlighet till ett yrke och försörjning, pågår väpnade konflikter med jihadistgrupper sedan 2015. Konflikten sprids över gränsen till Togo och Benin, vilket väcker oro hos de Emmausgrupper som finns där. Dessutom har kriget i Ukraina lett till ökade matpriser som drabbar de västafrikanska länderna hårt, och hungern är nu ett faktum för många.

_

Emmausgrupperna Oselya och Nasha Khata i västra Ukraina har sen Rysslands invasion arbetat för att se till att människor på flykt får mat, förnödenheter och tak över huvudet.

_

Det här är bara några exempel på väpnade konflikter som leder till mänskligt lidande, miljöförstöring och omöjliggör hållbar utveckling för de fattigaste i världen, och några exempel på hur medmänskliga aktivister försöker göra det som är möjligt för att stödja och hjälpa.

_

Men Emmausrörelsen handlar inte bara om att hjälpa, utan också om att försöka utrota orsakerna till orättvisor och missförhållanden. Vi kan konstatera att vi är långt ifrån universell fred. Ekonomiska och politiska faktorer skapar och förlänger konflikter, och generationer av människor fortsätter att leva i konfliktområden under svåra omständigheter.

_

Och konflikter kostar. Under 2021 spenderade världens länder över 2000 biljoner dollar till militär. Även om det internationella biståndet ökat under 2021, då många givarländer gav extra resurser på grund av covid19-pandemin, låg biståndet för utveckling på 179 biljoner, en bråkdel av vad som spenderas på militär. Att de ekonomiska prioriteringarna ser ut så här gör att människor hålls kvar i fattigdom.

_

Konflikt driver också människor på flykt. Fri rörlighet är en rättighet som finns i den Universella deklarationen om mänskliga rättigheter från 1948, den så kallade artikel 13. Rätten till rörlighet ska vara oberoende av varför man har lämnat sitt land. Även om det sällan finns bara en orsak till att någon lämnar sitt hemland, och trots att situationen för de människor som flyttar är ohållbar, fortsätter de rika länderna att sortera in migranter i oönskade och önskade migranter. Emmausrörelsen står för ett ovillkorligt välkomnande för alla oavsett varför man lämnat ett land.

_

Medan varor, bland dem vapen, och pengar kan röra sig fritt över världen är möjligheten för fattiga människor och människor på flykt starkt begränsad. De allra flesta migrerar inom det egna landet, vilket gör situationen för redan fattiga länder med svag infrastruktur ännu svårare.

_

Endast 3,6 % av världens invånare är internationella migranter, men det är en siffra som ökar. För internationella migranter gör bristen på säkra migrationsrutter att själva resan är en stor risk. Mellan 2014 och 2020 har ca 48 000 människor försvunnit eller dött under migrationen, enligt Missing Migrants Project. Så mycket som 23 000 av dem har försvunnit eller dött på Medelhavet. Europas gränspolitik dödar, vi vet om det och vi vet att det är möjligt att skapa säkra vägar till Europa. Att vi inte gör det är oacceptabelt.

_

Världen har enats om att FN:s globala utvecklingsmål om fredliga och inkluderande samhällen ska uppnås. Mål 16 beskriver fredliga samhällen och frihet från våld som både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. I beskrivningen av målet konstateras att:

_

"Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld.

Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. De länder som är drabbade av krig och utdragna konflikter är de länder som har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom."

_

Utan fred finns ingen möjlighet för oss att kunna arbeta mot en hållbar värld där ingen lämnas efter i fattigdom.

_

Den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna antogs efter andra världskriget, som ett svar på de ohyggliga brott mot mänskligheten som begicks under kriget. Användandet av de första atombomberna mot civila mål lämnade världen med en insikt om vilken oerhörd förstörelse vi kan orsaka oss själva. Hiroshima-afton är ett tillfälle att minnas de som fallit offer för krig och konflikt, och manifestera för en fredligare värld.

_

Människor fortsätter att falla offer för krig, och krigen fortsätter att hålla kvar människor i fattigdom, slaveri och förtryck. Det är inte så att människan av naturen är krigisk.Det är omständigheterna och strukturerna som vi människor skapar som leder till krig, men innerst inne är det fred, lugn och stabilitet som människor vill leva och blomstra i. Ikväll får vi i den här manifestationen påminna oss om vad vi människor egentligen önskar för våra liv, genom våra fredsbudskap vi har skapat och ljusceremonin vi tillsammans genomför.

_

Martha Hannus, styrelsemedlem i Emmaus Internationals styrelse och hållbarhetsansvarig på Emmaus Åland

_

Mer om den internationella Emmausrörelsens syn på fredsarbete och fri rörlighet hittar du på Emmaus Internationals hemsida:

https://www.emmaus-international.org/en/our-struggles/peace-and-freedom-of-movement-and-of-residence-for-universal-citizenship.html