Handla för Kvinnobanken på kvinnodagen

Emmaus Åland uppmärksammar den internationella kvinnodagen den 8 mars genom att ge hela dagskassan från butiken på Strandgatan 20 i Mariehamn till Kvinnobanken, som investerar den i utbildning för kvinnor runt om i världen.

Kvinnobanken är på plats och informerar kl. 12-15. Vi bjuder på kaffe! Butiken håller öppet kl. 11-15.

Kvinnobanken samlar in medel för att öka kvinnors företagande och deras utkomstmöjligheter i utvecklingsländerna. Kvinnobanken är en frivilligorganisation vars resurser är aktiva frivilliga, många aktionärer och bidragsgivare. Kyrkans utlandshjälp svarar för genomförandet, uppföljningen och rapporteringen av projekten. www.naistenpankki.fi