Höstmöte och workshop om hyperlokal odling

Välkommen på föreningens höstmöte onsdagen den 23.11.2022 kl. 18.00 på Skogshyddsvägen 7 i Mariehamn.

På höstmötet beslutar medlemmarna om verksamhetsplan och budget för för nästa år. Dessutom väljs en ny styrelse. Nu har alla medlemmar möjlighet att vara med och forma framtiden. Du kan bli medlem genom att betala in tio euro till FI32 6601 0002 3016 79 (ange namn och adress), se mer information här. Kontakta info@emmaus.ax om du vill ha möteshandlingarna på förhand.

Efter de formella mötesförhandlingarna blir det kaffe och workshop om hyperlokal odling med Tua och Simon från Emmaus stadsodling.