Höstmöte den 30 november

Emmaus Åland håller höstmöte den 30.11.2023 kl. 19.30 på Mariehamns stadsbibliotek.

På mötet beslutar medlemmarna om budget och verksamhetsplan för 2024. Dessutom väljs styrelse för 2024. Möteshandlingarna kan begäras från kontakt@emmaus.ax