Höstmöte den 21 novemenbr

Vi kavlar upp ärmarna inför 2020. Välkommen på höstmöte på Skogshyddsvägen 7 i Norrböle (Mariehamn) den 12 november kl. 19.00

Välkommen på föreningens höstmöte, då medlemmarna ska besluta om verksamhetsplan och budget för nästa år samt utse ny styrelse. Vi diskuterar igenom verksamheten tillsammans och drar upp linjerna för 2020. Din kunskap, din vilja och ditt engagemang behövs. Mötet är vid Emmaus varuinlämning i Norrböle (Skogshyddsvägen 7, Mariehamn). Innan mötet, från kl. 14.00 och framåt ordnas program hos oss i Norrböle med anledning av Europa minskar avfallet-kampanjen, kolla på https://www.facebook.com/events/786837951737600/