Högskolepraktik hos Emmaus Åland 2021

Är du högskole- eller universitetsstuderande och i slutet av dina studier? Sök högskolepraktik hos oss under 2021. Vi erbjuder två olika praktikplatser

Kommunikation, kundservice, återvinning, odling med mera

Högskolepraktiken anpassas till den studerandes inriktning. Det kan handla om att arbeta med kommunikation och marknadsföring, evenemangsplanering, arkivuppgifter, socialt arbete, miljöarbete med fokus på återvinning och kretsloppsodling, logistik och kundservice. Vi kan erbjuda en flexibel och kreativ miljö med meningsfulla arbetsuppgifter och ett internationellt perspektiv.
Tidpunkt för uppdraget: 10 veckor under våren, sommaren eller hösten 2021.
Ansökan på https://www.ams.ax/studerande/hogskolepraktik/hogskolepraktikplatser
Kontakt: Martha Hannus, martha@emmaus.ax

___

Utredning om textilåtervinningsverksamhet

Emmaus Åland och Mise utreder möjligheterna till en ny textilåtervinningsverksamhet som ska ge förutsättningar att följa det EU-direktiv som från och med år 2025 förbjuder medlemsländerna att bränna upp konsumenters textilavfall. Vi söker nu en högskolepraktikant som ska kartlägga textilflödena på Åland. I arbetet ingår att ta reda på vilka verksamheter förutom hushållen som producerar textilavfall samt vad som i dag händer med avfallet. Tillsammans med uppdragsgivarna uppgörs en plan för hur större mängd textilier kan tas tillvara för återanvändning och återvinning.
Tidpunkt för uppdraget: 10 veckor under våren, sommaren eller hösten 2021.
Ansökan på https://www.ams.ax/studerande/hogskolepraktik/hogskolepraktikplatser
Kontakt: Robert Jansson, robert@emmaus.ax, +358407529191.