Här kan du skriva under uppropet för ett välkomnande Europa!

Emmaus Åland, tillsammans med Emmaus Finland och Emmaus Europa, stödjer uppropet till Europeiska kommissionen för ett mer välkomnande Europa. Tillsammans med organisationer runt om i Europa kräver vi genom ett europeiskt.

Emmaus Åland, tillsammans med Emmaus Finland och Emmaus Europa, stödjer uppropet till Europeiska kommissionen för ett mer välkomnande Europa. Tillsammans med organisationer runt om i Europa kräver vi genom ett europeiskt medborgarinitiativ att civilsamhället tillåts hjälpa människor på flykt. Vi vill att den Europeiska kommissionen:

1. Förbjuder kriminaliseringen av solidaritet i medlemsstaterna

2. Stödjer europeiska medborgare som vill erbjuda säkerhet för människor som flyr från förföljelse

2. Säkerställler effektiv tillgång till rättvisa för alla offer för utnyttjande och illabehandling.

Om vi tillsammans lyckas samla ihop en miljon underskrifter måste Kommissionen behandla kraven i ett formellt förfarande. Detta är den starkaste formen av direkt medborgarinflytande som vi har på EU-nivå.

I högerspalten finns ett formulär där du kan skriva under uppropet. För att skriva under uppropet måste du vara 18 år gammal och medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen.

På Europadagen den 9 maj beslutade Emmaus Finland att ställa sig bakom uppropet, vilket du kan läsa mer om här: http://www.emmaus.ax/nyhet/emmaus-finland-stoder-uppropet-valkomnande-eu... information om kampanjen finns på https://www.weareawelcomingeurope.eu