Entreprenad

Emmaus Åland bjuder ut byggnadsarbeten i Norrböle.

Emmaus Åland utbjuder härmed byggnadsarbeten innehållande: utbyggnad av butikslokal (ca 290m²), takbyte befintlig fastighet (ca 930m²) och renovering av kontor (ca 170m²). Arbetet utbjuds som generalentreprenad.

Anbudsunderlag kan beställas från projektledaren som skickar det elektroniskt.

Anbudet inlämnas märkt ”ANBUD EMMAUS NORRBÖLE” senast den 12.04.2024 kl. 13.00 till projektledaren. Anbud får inlämnas via e-post.

Eventuella förfrågningar kan ställas till projektledaren Fredrik Nordström, tel. 0457 345 9177 eller fredrik@byggkontroll.ax