Emmaus Finland tar avstånd från Finlands flyktingpolitik

På Europadagen den 9 maj 2018. I Nagu 2016 konstaterade Emmaus Finland att Finland med sin flyktingpolitik brytermot flera internationella konventioner: Genevekonventionen, Barnkonventionen, EUs stadgar och FN:s konvention om.

På Europadagen den 9 maj 2018.

I Nagu 2016 konstaterade Emmaus Finland att Finland med sin flyktingpolitik brytermot flera internationella konventioner: Genevekonventionen, Barnkonventionen, EUs stadgar och FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Som en del i den internationella Emmausrörelsen kunde, och kan, inte Emmaus Finland acceptera detta. Den internationella Emmausrörelsen har under flera år arbetat för fri rörlighet. I Finland jobbar Emmausgrupperna för att hjälpa invandrare, asylsökande och flyktingar med arbete, ekonomisk hjälp samt genom att stöda nätverket ”Vapaa liikkuvuus” som arbetar för papperslösa. Finlands omänskliga asylpolitik gör detta arbetet viktigare än någonsin. De finländska myndigheterna försvårar möjligheten att få asyl via förkortade och begränsade besvärstider. Familjeåterförening försvåras och länder som Somalia, Irak och Afghanistan förklaras vara säkra länder. Antalet sökande som beviljas asyl minskar. Cirka hälften av de ensamkommande barnen beviljas inte asyl. I flera europeiska länder har civilsamhällets möjligheter att hjälpa flyktingar begränsats.

Emmaus Europas regionala råd beslutade i mars 2018 att ansluta sig till uppropet We are a welcoming Europe – ett medborgarinitiativ till Europeiska kommissionen som kräver en mer mänsklig europeisk flyktingpolitik. Ett europeiskt medborgarinitiativ är det mest synliga och bindande verktyget för direkt demokrati i Europa. Om en miljon medborgare från minst sju medlemsstater skriver under uppropet under ett år är europeiska kommissionen tvungen att lyssna till medborgarnas krav i ett formellt förfarande.

Civilsamhället är redo att hjälpa de mest utsatta. Därför kräver vi tillsammans följande:

Be Europeiska kommissionen att:

Förbjuda kriminaliseringen av solidaritet i medlemsstaterna

Stödja europeiska medborgare som vill erbjuda säkerhet för människor som flyr från förföljelse

Säkerställla effektiv tillgång till rättvisa för alla offer för utnyttjande och illabehandling.

Emmausrörelsen är en del av det engagerade civilsamhället som reagerar och vi kommer att fortsätta att kämpa för rätten till fri rörlighet och för våra värderingar: respekt, solidaritet, att dela med sig, öppenhet och välkomnande. Genom att skriva under uppropet ställer du dig vid vår sida och hjälper till att sätta press på kommissionen att agera.

För ett välkomnande Europa.

Mer information om kampanjen finns på https://www.weareawelcomingeurope.eu