Emmaus Åland drivs med vindenergi

Från och med oktober 2019 drivs Emmaus Åland med åländsk vindenergi.

Emmaus Åland jobbar med cirkulär ekonomi. Vi strävar efter att bli klimatpositiva senast år 2030. Det innebär att verksamheten ska binda mer koldioxid än den släpper ut.

Enligt FN:s globala utvecklingsmål är tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

Många små och stora steg behöver tas för att nå dit. Emmaus Ålands senaste steg är att från och med oktober 2019 köpa in grön lokalproducerad vindel till våra verksamheter på Strandgatan, i Norrböle och i Godby.

Vi har valt Allwinds som leverantör eftersom vi då har garantier för att elen till 100% kommer från lokal vindkraft.

Nästa steg är att se på möjligheterna att montera solpaneler på våra fastigheter.

Emmaus Åland arbetar med hållbarhet på många olika sätt . Föreningen har tre secondhandbutiker, Emmaus i Mariehamn och Emmaus i Godby samt Emmaus bygg- och möbelretur. Vi samlar in varor och ger dem en andra chans. Emmaus Åland tar årligen emot ca 370.000 kg varor, varav ca 70 procent återanvänds och ca 30 procent återvinns.

Genom återbruk av varor bidrar Emmaus Åland på ett enkelt sätt till att göra samhällsekonomin mer cirkulär, undviker att tära på jordens resurser och hjälper konsumenten att hitta hållbara alternativ.

Också maten får en andra chans. Restaurangen Emmaus returcafé tar emot matsvinn från lokala livsmedelsbutiker och omvandlar det till klimatsmart vegetarisk mat för en billig peng. Returcaféet tar tillvara ca 1.000 kg svinnvaror per månad, råvaror som butiker annars skulle slänga bort. Köksavfallet omvandlas till jord för Emmaus Ålands stadsodling genom bokashi-kompostering – och odlingen förser restaurangen med grönsaker.

Också människor får en andra chans genom Emmaus Ålands arbetsmarknadsprojekt och projekt för ökad social delaktighet. Genom supported employment-metoden och genom att arbeta tillsammans hittar människor nya möjligheter på arbetsmarknaden oberoende av bakgrund, funktionsvariation eller etnicitet.

På Emmaus tas alla resurser till vara – allt från vind till gamla prylar, mat och människor.