Butikerna håller öppet - Emmaus returcafé avvecklas

Emmaus Åland drabbas liksom alla andra av coronaviruset. Vi är beroende av intäkterna från butiker och restaurang.

Emmaus Åland har samarbetsförhandlat. En del anställda har sagts upp och alla andra har permitteras på hel- eller deltid. Detta för att garantera att verksamheten ska överleva krisen. Samtidigt pausar vi samtliga sociala projekt, arbetsträning, praktik och frivilligarbete.

Tillsvidare håller vi butikerna och varuinlämningen öppna, men följer utvecklingen och anpassar oss efter myndigheternas rekommendationer.

Emmaus returcafé stänger däremot helt eftersom vi utan intäkter inte klarar av de fasta kostnaderna. Restaurangen håller öppet till och med måndag 23 mars.

Emmaus returcafé startade som ett arbetsmarknadsprojekt år 2015, men har sedan 2019 drivits som näringsverksamhet i föreningens regi. Under dessa år har vi räddat ca 1.000 kg mat per månad, varor som annars skulle kastas bort. Under åren har Emmaus returcafé haft flera hundra utsatta personer på arbetsträning. Många av dem har gått vidare till studier eller fått jobb.

Det är med stor sorg vi avvecklar Emmaus returcafé. Ambitionen är att fortsätta Emmaus stadsodlingsprojekt i någon form.

Carina Aaltonen, styrelseordförande
Robert Jansson, verksamhetsledare

20.3.2020