Kraftsamling för ökad delaktighet

Välkommen på seminariet "Kraftsamling för ökad delaktighet – ett seminarium om vägar till arbete" måndag den 12.2.2024 kl. 13–15.30 vid Handicampen, Skarpansvägen 30, Mariehamn. Anmäl gärna ditt deltagande till reception@handicampen.ax

På seminariet presenteras tre nya projekt som stöds av Europeiska socialfonden – och frågor om sociala innovationer och utvecklingsmöjligheter diskuteras.

Program

13.00 Sociala innovationer inom hälsa, välfärd och arbetsliv
Tom Roodro, projektledare vid Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet

13.20 Presentation av Funktionsrätt Ålands ESF-projekt IPS-Åland (individanpassat stöd till arbete)
Karl Wahlman, verksamhetsledare vid Funktionsrätt Åland

13.40 Presentation av Kommunernas socialtjänsts ESF-projekt Framsteget (social rehabilitering)
Mikaela Brandt-Lindholm, områdeschef för vuxensocialarbete vid KST

14.00 Presentation av Emmaus Ålands ESF-projekt Jobbreturen (mångprofessionell samverkan för hållbara resultat)
Camilla Ernkrans, projektledare vid Emmaus Åland

14.20 Korta inlägg om samverkan med projekten (5 min.)
Brottspåföljdsmyndigheten (Kaisu Strand, brottspåföljdstjänsteman
Kommunernas socialtjänst (Mikaela Brandt-Lindholm, områdeschef för vuxensocialarbete vid KST)
Ålands hälso- och sjukvård, psykiatriska öppenvården (Sirpa Mankinen, klinikchef)
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS (Maria Christensen, vägledare)

14.50 Diskussion om möjligheter att nå långsiktiga resultat
Moderator: Martha Hannus, hållbarhetsstrateg vid Emmaus Åland
Representanter för Ålands landskapsregering (Arsim Zekaj, social- och hälsovårdsminister), KST (Cita Nylund, föreståndare vid Fixtjänst) och Ålands näringsliv (Susanne Olofsson, VD)

15.20 Avslutande reflektioner
Tom Roodro, projektledare vid Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet

Seminariet ordnas med stöd av Europeiska socialfonden.

Kontakta robert@emmaus.ax om du vill delta på distans.