Östersjöprojektet stöder Emmaus stadsodling

Ålandsbankens Östersjöprojekt har beviljat Emmaus Åland 120.000 euro för "Vattnets kretslopp" – utvecklingen av Emmaus stadsodling till en kretsloppspark. Av 95 ansökningar beviljades 8. Det största bidraget går till Emmaus Åland.

”Emmaus Åland har sysslat med stadsodling under några år. Tack vare bidraget från Ålandsbankens Östersjöprojekt kan vi nu förverkliga drömmarna om en kretsloppspark. För att nå ett hållbart samhälle så måste vi både tänka och handla cirkulärt. I Kretsloppsparken ska vi visa att det inte är så svårt. Här ska alla kunna vara med och tydligt känna och se att de är en del av kretsloppet – på riktigt”, säger verksamhetsledare Robert Jansson, Emmaus Åland.

I Kretsloppsparken vill vi visa hur land och hav samverkar och är beroende av varandra. I Kretsloppsparken ska vi visa vad kretsloppet i naturen betyder i verkligheten. Att det är en förutsättning för att vi ska få mat på borden, för att grödor ska växa, för att fisken ska simma.

Vi kommer att fokusera på den urbana miljön och hur vi mitt i stan kan bidra till sunda kretslopp. Kretsloppsparken ska visa på vikten av matsäkerhet och möjligheterna med självförsörjning.

Emmaus stadsodling startades som ett arbetsmarknadsprojekt 2018. Nu när projektet avslutas så har vi en god grund att bygga vidare på. Emmaus Åland odlar grönsaker och kryddor på ett ca 800 kvadratmeter stort parkområde mitt i Mariehamn, invid statens ämbetshus samt på ett litet grönområde och på parkeringsplatsen invid Emmaus Ålands butik på Strandgatan 20 i Mariehamn. Genom stadsodlingen visar vi att det är möjligt att producera mat mitt i stan. Därtill har odlingen en viktig social funktion för många personer och grupper som är marginaliserade eller hotas av utanförskap. Stadsodlingen är såväl miljömässigt som socialt hållbar. Odlingen sker på friland, i växthus och inomhus. Verksamheten ska kompletteras med ett tunnelväxthus samt en container för odling året om med ledbelysning. Växthuset och containern ska (om tekniskt möjligt) värmas med spillvärme från befolkningsskyddet som ligger rakt under stadsodlingen samt från butiken på Strandgatan (containern).

I parken finns redan en bikupa. Det är bra för den biologiska mångfalden och ger dessutom honung. Kretsloppsparken ska kompletteras med fler bikupor. Regnvatten kommer att tas tillvara för bevattning.

Grönsaker från stadsodlingen ska gå direkt till vårt lilla klimatsmarta café som planeras i anslutning till Emmausbutiken på Strandgatan. De produkter som inte används till caféet ska säljas till andra serveringar samt finnas till salu i stadsodlingens egen försäljningshörna i Emmausbutiken på Strandgatan.

Odling och café förenas i ett litet idé- och smaklaboratorium där ätligt från odlingen och naturen förädlas för att bli nya smakupplevelser.

I ett separat delprojekt kommer vi att odla fisk i ett slutet system för att visa hur matproduktion kan göras i slutna system utan att påverka den marina miljön, samtidigt som de bidrar till naturlig gödning i odlingar. Vi ska bygga ett litet akvaponik-system i lokaler vid Emmaushuset på Strandgatan. Akvaponisk odling innebär att hydroponisk odling integreras i ett system för odling av fisk. Vattnet med överskottsnäringen från fiskodlingen leds i ett slutet system via t.ex. en tomatodling innan det renat går tillbaka till fiskodlingen. Småskaliga akvaponiska system är på frammarsch i Europa. Här vill vi visa på möjligheten att producera fisk utan att påverka Östersjöns miljö. Denna del av utförs som ett skilt projekt, för vilken stöd söks från Leader Åland.

Biorester från Emmaus alla verksamheter ska användas till jordförbättring i stadsodlingen genom s.k. bokashikompostering. Detta är ett enkelt och smart sätt att återvinna bioavfall och omvandla det till jord och gödning. Med hjälp av mikroorganismer omvandlas allt vanligt bioavfall snabbt och luktfritt till jordförbättring som direkt kan användas i odlingen. Den ger jorden nytt liv och medverkar till frodigare växtlighet. Kolet binds i jorden istället för att bli koldioxid och näringsämnena finns kvar. Jorden kommer dessutom att förbättras genom iblandning av biokol. Träkol i jorden bryts ner väldigt långsamt och binder därför under lång tid koldioxid i jorden. Kolet är poröst och i jorden binder det vatten och näring. Den lagrade näringen i kolet minskar urlakningen av kväve i naturen.

Allt vi gör ska kommuniceras på ett tydligt och pedagogiskt sätt till olika målgrupper. Vi ska utveckla workshopprogram för barn, unga, vuxna och seniorer, anpassade efter intressen och bakgrund – så att alla får ut så mycket som möjligt av sin tid i Kretsloppsparken. Vi ska visa på helheter och kretslopp främst genom praktisk handling men även genom skyltar och annat informationsmaterial.

Långsiktigheten i verksamheten ska säkras genom att under projektperioden utveckla olika koncept som bidrar till finansieringen av Kretsloppsparkens verksamhet. Det kan handla om workshops, foodjam, föreläsningar och seminarier samt försäljning av varor.

Kretsloppsparken ska vara en mötesplats för samtal, lärande och social samvaro. Här ska vi främja kunskapsöverföring mellan generationer och kulturer.

Förverkligandet av Kretsloppsparken stöds även med PAF-medel.

____

ÖVRIGA SOM BEVILJATS STÖD från Ålandsbankens Östersjöprojekt

Håll Skärgården Ren rf., Magknip av plast-kampanj: 40 000 €
John Nurminens Stiftelse, huvudsponsor: 80 000 €
ReGeneration2030, grundande av stiftelse: 50 000 €
Baltic Sea Action Group, projektet ”Ett levande Östersjön”: 80 000 €
WWF Finland: 25 000 €
Race for the Baltic: 50 000 €
Snygg Beach-programmet: 90 000 € (treårigt samarbete 2019–2021: 30 000 euro/år)