Människor på flykt

Emmausrörelsen anser att alla människor ska få röra sig fritt

Emmausrörelsen anser att alla människor, i enlighet med artikel 13 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ska få röra sig fritt. Emmaus Åland har tillsammans med den europeiska Emmausrörelsen tagit ställning för säkra vägar till Europa för människor på flykt i enlighet med internationell och europeisk lag, krävt ett system för flyktingmottagande mellan medlemsländerna som bygger på solidaritet och krävt att EU ska reformera asylrätten och avskaffa Dublinförordningen. Emmaus Åland kommer att fortsätta med aktivt kunskapsspridande och opinionsbildande arbete kring flyktingskap och asylrätt.

För flyktingar och migranter på Åland har Emmaus Åland beredskap att bidra med de varor som behövs. Dessutom erbjuder Emmaus Åland fortsättningsvis sysselsättning åt flyktingar och migranter bland annat inom föreningens praktikant- och frivilligarbete.

Emmaus Åland har länge stöttat västsaharier som är på flykt sedan 40 år tillbaka. I nuläget fokuserar stödet på opinionsbildande arbete. Arbetet med att stödja västsaharier på flykt fortsätter i samverkan med Afapredesa, Emmaus Stockholm och Western Sahara Resource Watch. 

Emmaus Åland har skänker sedan 2018 en dagskassa till Flyktingrådgivningen r.f i Finland. Flyktingrådgivningen ger juridiskt stöd och rättshjälp till asylsökande, flyktingar och andra utlänningar i Finland. Under 2021 kommer Emmaus Åland att fortsätta stödja Flyktingråd-givningen r.f ekonomiskt.

År 2020 inleddes samarbete med och ekonomiskt stöd till Echo Regfugee Library, som betjänar flyktingläger i och kring Aten, Grekland. Biblioteket finns i en stor skåpbil full med bokhyllor och bekväma stolar. Biblioteket åker till nio flyktingläger och sociala projekt varje vecka med böcker på ett tiotal språk. Hos Echo finns också material för att lära sig flera olika språk. Språkundervisning ordnas också. Echo erbjuder en kreativ och givande miljö på platser där livet står still och stagnerar. Samarbetet och stödet fortsätter under 2021.

Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild
Instagram bild