Lämna in varor

Genom Emmaus får varor ett längre liv eller ett nytt liv.

Vi tar årligen emot ca 450.000 kg varor

Emmaus Åland strävar till att minska avfallet i vårt samhälle genom återanvändning och återvinning samt information och opinionsbildande arbete. Genom Emmaus får varor ett längre liv eller ett nytt liv, vilket gör att miljöbelastningen i form av avfall och nyproduktion minskar.

Varumottagning

Emmaus Norrböle, Skogshyddsvägen 7, Mariehamn.
Här tar vi emot allt från kläder och grejer till möbler och inredning.

Vid butikerna på Strandgatan 20, Mariehamn och Godby går det att lämna in mindre mängder varor.

För frågor angående hämtning av varor, vänligen mejla på norrbole@emmaus.ax eller ring +358 18 17643.