Kontakt

Hör av dig!

Butiken på Strandgatan. tel. 358 18 16069, butik@emmaus.ax

Butiken i Norrböle, tel. +358 18 17643, byggretur@emmaus.ax

Sorteringen i Norrböle, tel. +358 18 17069, sortering@emmaus.ax

Butiken i Godby, tel. +358 457 344 3989, godby@emmaus.ax

Emmaus returcafé, tel. +358 457 3457 907, returcafe@emmaus.ax

Emmaus stadsodling, projektledare Simon Eriksson, tel. +358 457 345 5633, simon@emmaus.ax

Emmaus arbetspool, tel. +358 40 758 7062, arbetspool@emmaus.ax

Verksamhetsledare Robert Jansson, tel. +358 40 752 9191, robert@emmaus.ax

Hållbarhetsstrateg Martha Hannus, tel. +358 457 3455607, martha@emmaus.ax

Ansvarig för arbetsträning Camilla Karlsson, tel. +358 40 836 9417, camilla@emmaus.ax