Kontakt

Hör av dig!

Postadress

PB 85, AX-22101 Mariehamn, Åland
info@emmaus.ax

Butiker

Strandgatan 20, Mariehamn, tel. +358 18 16069, butik@emmaus.ax

Skogshyddsvägen 7, Norrböle, Mariehamn, tel. +358 18 17643, norrbole@emmaus.ax

Godby, Finström, tel. +358 457 344 3989, godby@emmaus.ax

Sortering

Sorteringen i Norrböle, tel. +358 18 17069, sortering@emmaus.ax

Emmaus stadsodling

Projektledare Simon Eriksson, tel. +358 457 345 5633, simon@emmaus.ax

Projektmedarbetare och kretsloppspedagog Tua Granholm, tel: +358 457 345 3308, tua@emmaus.ax

Kontor

Verksamhetsledare Robert Jansson, tel. +358 40 752 9191, robert@emmaus.ax

Hållbarhetsstrateg Martha Hannus, tel. +358 457 3455607, martha@emmaus.ax

Arbetsmarknadsprojekt

Ansvarig för arbetsträning Camilla Karlsson, tel. +358 40 836 9417, camilla@emmaus.ax

Arbetsmarknadshandledare Angelica Björklund-Finnerman, tel. +358 457 345 5150, angelica@emmaus.ax