Hjälp oss

Du kan bidra till Emmaus Ålands verksamhet genom att

  • Handla i våra butiker
  • Donera av ditt överskott; kläder, varor, pengar m.m.
  • Hjälp till med sortering och andra arbetsuppgifter
  • Donera pengar till något av våra samarbetsprojekt utomlands
  • Bli medlem

Ekonomiska donationer

Du kan göra  ekonomiska donationer till Emmaus Ålands konto i Ålandsbanken:

IBAN: FI32 6601 0002 3016 79
BIC/SWIFT: AABAFI22