Emmaus stadsodling

Vi vänder oss till personer som behöver meningsfull sysselsättning.

Gardens of possibilities / möjligheternas trädgård

Möjligheternas trädgård är ett stadsodlingsprojekt som kombinerar rehabilitering, utbildning och praktiskt arbete. Projektet riktar sig till långtidsarbetslösa personer som riskerar att hamna i utanförskap.

Vi vänder oss till personer som behöver meningsfull sysselsättning och vill närma sig arbetsmarknaden eller utbildning. Målet är att motverka och bryta utanförskap samt öka välbefinnandet och den sociala delaktigheten. På så sätt kan självkänsla, livskvalitet och möjligheter till försörjning öka. 

Tillsammans med deltagarna bygger vi upp en trädgård med växthus och frilandsodling invid Emmaus returcafé mitt i Mariehamn (vid Statens ämbetshus på Torggatan 16).

Arbetsuppgifterna i trädgården består av allt från sådd till skörd av grönsaker och blommor. Andra trädgårdssysslor är t.ex. att bygga odlingslådor, rensa ogräs och vattna.

Det är frivilligt att vara med i projektet. Deltagarna jobbar praktiskt i trädgården tillsammans med sina handledare. Man kan komma till trädgården och träffa andra människor, testa och se om trädgårdsskötsel är något som man tycker om. En möjlighet är även att bara ta det lugnt och njuta i trädgården. 

Om du vill vara med så ska du kontakta projektledaren för att komma överens om när du kan komma till trädgården.

Kontakt

Projektledare Simon Eriksson
simon@emmaus.ax
tel. +358 457 345 5633

Central Baltic-programmet

Är ett av EU:s gränsregionala Interreg-program som finansierar gränsöverskridande projektverksamhet i svenska, finska, estniska och lettiska regioner som gränsar till mellersta Östersjön. Möjligheternas trädgård finansieras inom inriktningen ”förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap”. För Emmaus Ålands del finansieras projektet till 75% av EU-programmet och 25% av Ålands landskapsregering.

Lead partner: Emmaus Åland
Projektpartner: Valdemarsviks kommun – Möjligheternas trädgård
Associerade partner: Region Östergötland och Försäkringskassan
Finansiering: Interreg Central Baltic, Ålands landskapsregering och Valdemarsviks kommun