Emmaus stadsodling

Vi vänder oss till personer som behöver meningsfull sysselsättning.

Emmaus stadsodling

I Emmaus stadsodling vill vi visa vad kretsloppet i naturen betyder i verkligheten. Att det är en förutsättning för att vi ska få mat på borden, för att grödor ska växa, för att fisken ska simma.

Vi fokuserar på den urbana miljön och hur vi mitt i stan kan bidra till sunda kretslopp. Emmaus Åland odlar grönsaker och kryddor på ett ca 800 kvadratmeter stort parkområde mitt i Mariehamn, invid statens ämbetshus samt på ett litet grönområde och på parkeringsplatsen invid Emmaus Ålands butik på Strandgatan 20 i Mariehamn. Genom stadsodlingen visar vi att det är möjligt att producera mat mitt i stan.

Därtill har odlingen en viktig social funktion för många personer och grupper som är marginaliserade eller hotas av utanförskap. Stadsodlingen är såväl miljömässigt som socialt hållbar. Odlingen sker på friland, i växthus och inomhus. Verksamheten ska kompletteras med ett tunnelväxthus samt en container för odling året om med ledbelysning. Containern ska värmas med spillvärme från butiken på Strandgatan.

Vid ämbetshuset har vi en bikupa. Det är bra för den biologiska mångfalden och ger dessutom honung.

Regnvatten tas tillvara för bevattning.

I ett separat delprojekt kommer vi att odla fisk i ett slutet system för att visa hur matproduktion kan göras i slutna system utan att påverka den marina miljön, samtidigt som de bidrar till naturlig gödning i odlingar. Vi ska bygga ett litet akvaponik-system vid Emmaushuset på Strandgatan. Akvaponisk odling innebär att hydroponisk odling integreras i ett system för odling av fisk. Vattnet med överskottsnäringen från fiskodlingen leds i ett slutet system via t.ex. en tomatodling innan det renat går tillbaka till fiskodlingen. Småskaliga akvaponiska system är på frammarsch i Europa. Här vill vi visa på möjligheten att producera fisk utan att påverka Östersjöns miljö. Denna del av utförs som ett skilt projekt, för vilken stöd söks från Leader Åland.

Biorester från Emmaus alla verksamheter ska användas till jordförbättring i stadsodlingen genom s.k. bokashikompostering. Detta är ett enkelt och smart sätt att återvinna bioavfall och omvandla det till jord och gödning. Med hjälp av mikroorganismer omvandlas allt vanligt bioavfall snabbt och luktfritt till jordförbättring som direkt kan användas i odlingen. Den ger jorden nytt liv och medverkar till frodigare växtlighet. Kolet binds i jorden istället för att bli koldioxid och näringsämnena finns kvar. Jorden kommer dessutom att förbättras genom iblandning av biokol. Träkol i jorden bryts ner väldigt långsamt och binder därför under lång tid koldioxid i jorden. Kolet är poröst och i jorden binder det vatten och näring. Den lagrade näringen i kolet minskar urlakningen av kväve i naturen.

Vi kommer att utveckla workshopprogram främst för för barn och unga. Emmaus stadsodling ska vara en mötesplats för samtal, lärande och social samvaro.

Stadsodlingen finansieras med stöd från bl.a. Ålandsbankens Östersjöprojekt och PAF.

.

.

.

____________

EU-finansierat projekt 2018-2019: Gardens of Possibilities

Möjligheternas trädgård är ett stadsodlingsprojekt som kombinerar rehabilitering, utbildning och praktiskt arbete. Projektet riktar sig till långtidsarbetslösa personer som riskerar att hamna i utanförskap.

Vi vänder oss till personer som behöver meningsfull sysselsättning och vill närma sig arbetsmarknaden eller utbildning. Målet är att motverka och bryta utanförskap samt öka välbefinnandet och den sociala delaktigheten. På så sätt kan självkänsla, livskvalitet och möjligheter till försörjning öka. 

Tillsammans med deltagarna bygger vi upp en trädgård med växthus och frilandsodling invid Emmaus returcafé mitt i Mariehamn (vid Statens ämbetshus på Torggatan 16).

Arbetsuppgifterna i trädgården består av allt från sådd till skörd av grönsaker och blommor. Andra trädgårdssysslor är t.ex. att bygga odlingslådor, rensa ogräs och vattna.

Det är frivilligt att vara med i projektet. Deltagarna jobbar praktiskt i trädgården tillsammans med sina handledare. Man kan komma till trädgården och träffa andra människor, testa och se om trädgårdsskötsel är något som man tycker om. En möjlighet är även att bara ta det lugnt och njuta i trädgården. 

Om du vill vara med så ska du kontakta projektledaren för att komma överens om när du kan komma till trädgården.

Kontakt

Projektledare Simon Eriksson
simon@emmaus.ax
tel. +358 457 345 5633

Central Baltic-programmet

Är ett av EU:s gränsregionala Interreg-program som finansierar gränsöverskridande projektverksamhet i svenska, finska, estniska och lettiska regioner som gränsar till mellersta Östersjön. Möjligheternas trädgård finansieras inom inriktningen ”förbättrad kompetens och ökad samhällsgemenskap”. För Emmaus Ålands del finansieras projektet till 75% av EU-programmet och 25% av Ålands landskapsregering.

Lead partner: Emmaus Åland
Projektpartner: Valdemarsviks kommun – Möjligheternas trädgård
Associerade partner: Region Östergötland och Försäkringskassan
Finansiering: Interreg Central Baltic, Ålands landskapsregering och Valdemarsviks kommun