emmaus ÅLAND

Solidaritet, hållbarhet

och meningsfullt arbete

Utvecklas på egna villkor

Emmaus skapar arbetsplatser och sysselsättning genom återanvändning och återvinning.
Hos oss får alla jobba enligt egen förmåga och utvecklas på egna villkor i en inspirerande och bekräftande arbetsmiljö.