Människor på flykt

Hösten 2015 krävde Emmaus Åland tillsammans med den europeiska Emmausrörelsen i ett internationellt upprop:

  • Öppna säkra vägar till Europa för människor på flykt i enlighet med internationell och europeisk lag.
  • Skapa ett system för flyktingmottagande mellan medlemsländerna som bygger på solidaritet.
  • Reformera asylrätten och avskaffa Dublinförordningen (som reglerar EU-ländernas restriktiva asylpolitik enligt huvudprincipen att det är en enda medlemsstat som ansvarar för prövningen av en asylansökan. Om en person söker asyl i ett land kan övriga medlemsstater vägra ta emot ansökan och hänvisa till det första landets beslut.)

Emmausrörelsen anser att alla människor ska få röra sig fritt!
 Människor på flykt dör vid våra gränser trots att de skulle ha varit skyddade av artikel 13 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, som stadgar följande:

  • Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.
  • Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.

Emmaus Åland ger ekonomiskt stöd till Kurdiska röda halvmånen som jobbar med akutinsatser för flyktingar i kurdiska Syrien. Emmaus Ålands stöd går till mediciner och sjukvårdsutrustning. Emmaus Åland ger ekonomiskt stöd till den palestinska förskolan i flyktinglägret Shatila i Beirut, Libanon. Därtill stöds västsaharier som är på flykt sedan 40 år tillbaka. Vårt stöd går till västsahariska flyktingläger i Algeriet och till opinionsbildande arbete. Detta i samverkan med Emmaus Stockholm, Praktisk Solidaritet och Western Sahara Resource Watch.

 Emmaus Åland skickar inte kläder eller andra varor till våra samarbetspartners i dessa regioner. Det som behövs bäst just nu är pengar och därför uppmanas folk att liksom tidigare donera både varor och pengar till Emmaus. Varorna omsätts i pengar, som används till insatser för människor på flykt.

För flyktingar och migranter på Åland har Emmaus Åland beredskap att bidra med de varor som behövs. Dessutom erbjuder Emmaus Åland fortsättningsvis sysselsättning och jobb åt flyktingar och migranter. Detta inom ramen för Emmaus arbetspool samt inom föreningens praktikant- och frivilligarbete.

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-17.30
To 10-19
Lö 10-15
Sö 11-15
Övriga butiker