Emmaus returcafé

Projektet Emmaus returcafé erbjuder arbets­träning och arbetspraktik för arbetslösa. Syftet är att deltagarna ska få jobb.

Syftet med Emmaus returcafé är att skapa ett flexibelt system för att få in långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden samt för att bryta eller förebygga utanförskap. Projektets mål är att långtidsarbetslösa personer ska få ett jobb. Målsättningen nås genom kompetensutveckling, individuellt stöd och praktiskt arbete. Genom att vara med i projektet får deltagarna en förberedelse för arbetsmarknaden eller utbildning. Projektet ger kompetenser som sedan kan användas inom vilken yrkesinriktning som helst och som är bra att ha med sig i vardagen.

Utgångspunkten är att tillreda och servera god och näringsrik lunchmat. Kunder är Emmaus personal och frivilligarbetare. Kost, hälsa, ekonomi och miljöfrågor genomsyrar verksamheten. Maten som tillreds är från lokala råvaror, gärna ekologisk och till stor del s.k. returmat.

Målgruppen är bred och består av personer med olika bakgrund, ålder eller med funktionsvariationer. Projektet tillämpar principen om människors lika värde oberoende kön, etnisk tillhörighet, funktionsvariation, sexualitet, utbildning eller ålder. Emmaus returcafé är en trygg plattform för deltagarna. Efter individuell kartläggning tydliggörs deltagarens nuvarande situation med fokus på arbetsmarknaden. Därefter utarbetas en handlingsplan med konkreta mål. Praktikplatser på den öppna arbetsmarknaden söks med stöd av projekthandledarna.

Praktik utanför returcafét är ett sätt att nå en anställning och även ett sätt att kunna identifiera deltagarens kompetens­behov. Projektets handledare finns till hands under hela praktiken och är tillgängliga för både deltagare och arbetsgivare när behovet finns.

Rekryteringen av deltagare till projektet genomförs i sam­arbete med AMS. För att kunna delta i projektet krävs att man är anmäld som arbetssökande vid AMS. För att bli antagen till projektet förutsätts att man har en vilja till förändring samt motivation att delta i de aktiviteter som erbjuds i projektet och är redo att praktisera på arbets­marknaden.

Europeiska socialfonden är Europas viktigaste instrument för att hjälpa folk att få (bättre) jobb och säkerställa ­rättvisare arbetstillfällen. Detta görs genom att investera i Europas humankapital – ­anställda, ungdomar och alla som söker ett jobb. Europeiska socialfonden förbättrar årligen sysselsättningsmöjligheterna för miljontals européer, särskilt de som har svårt att få arbete.

Ålands landskapsregering finansierar projektet tillsammans med Europeiska socialfonden och Emmaus Åland.

Kontakt

Emmaus Åland
PB 85, 22101 Mariehamn
returcafe@emmaus.ax
Besöksadress: Statens ämbetshus (ingång från parkeringenn)
Tel. +358 40 872 4380

Projektpersonal

Projektledare
Camilla Karlsson
Tel. 040 836 9417
camilla@emmaus.ax

Arbetsmarknadshandledare
Jannicka Bergman
+358 457 345 5666
jannicka@emmaus.ax

Måltidsekolog & kock
Oscar Lindholm
Tel. +358 40 844 5641
oscar@emmaus.ax
 

Restaurangchef
Joel Lindholm
 +358 50 564 8005
joel@emmaus.ax

 

Ansökningar

http://www.ams.ax/arbetssokande/arbetsmarknadsprojekt

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-17.30
To 10-19
Lö 10-15
Sö 11-15
Övriga butiker