Emmausträff om integration

De finländska Emmausgrupperna träffades i Nagu den 10-11 september 2016. Tillsammans med deltagare från Korpo och Nagu diskuterades integrationsfrågor. Den s.k. Nagumodellen väckte stort intresse bland Emmausgrupperna.

Vi konstaterade att naguborna och Emmausgrupperna i många fall jobbar på samma sätt men även att vi har mycket att lära av varandra.

I Nagu har många privatpersoner engagerat sig i den grupp asylsökande som kom till Nagu förra året. De jobbade praktiskt med integration genom att ordna olika fritidsaktiviteter, språkundervisning och kulturevenemang. Många i Nagu bidrog med både tid, pengar och engagemang. Ledord i verksamheten var respekt, empati och samhörighet.

Emmausgrupperna berättade om sitt integrationsarbete med såväl inflyttade som andra. Emmaus Westervik i Ekenäs driver en rehabiliteringsverkstad. Emmaus Helsingfors jobbar med papperslösa medan Emmaus Åland bl.a. driver Emmaus arbetspool, en modell som väckte stort intresse bland de närvarande.

Nya kontakter knöts och frön till samarbetsprojekt såddes.

Idag finns fem flyktingfamiljer kvar i Nagu. En av dessa familjer hade anlitas för att laga middagsmaten till de trettiofem deltagarna. Seminariet om integration i praktiken avslutades med en god irakisk måltid på Hotell Strandbo.

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-19
Lö 10-16
Sö 11-16
Övriga butiker