Emmaus Finland tar avstånd från Finlands flyktingpolitik

Uttalande från Emmaus Finland den 11.9.2016.

Idag bryter Finland med sin flyktingpolitik mot flera internationella konventioner: Genevekonventionen, Barnkonventionen, EUs stadgar och FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

Vi som representerar Emmausrörelsen i Finland kan inte acceptera detta.

Den internationella Emmausrörelsen har under flera år arbetat för fri rörlighet. I Finland jobbar Emmausgrupperna för att hjälpa invandrare, asylsökande och flyktingar med arbete, ekonomisk hjälp samt genom att stöda nätverket ”Vapaa liikkuvuus” som arbetar för papperslösa.

Finlands omänskliga asylpolitik gör detta arbetet viktigare än någonsin.

På Emmaus Internationals världsmöte i Italien i april i år antog Emmausrörelsen följande värderingar:
•   Respekt – för människor och miljö
•   Dela med sig–  jämlikt och rättvist
•   Öppenhet – ärlighet, transparens och trovärdighet
•   Solidaritet
•   Välkomnande

Attityderna i Finland och resten av Europa har hårdnat. Solidariteten och respekten för medmänniskor har minskat. De ekonomiska och sociala klyftorna har ökat.

Finland är idag inte ett välkomnande land. Vi får nästan dagligen läsa om asylsökande, ensamkommande barn, familjer, ensamstående kvinnor med barn och offer för människohandel som utvisas trots uppenbara bevis på deras behov av skydd.

De finländska myndigheterna försvårar möjligheten att få asyl via förkortade och
begränsade besvärstider. Familjeåterförening försvåras och länder som Somalia, Irak och Afghanistan förklaras vara säkra länder.

Antalet sökande som beviljas asyl minskar. Cirka hälften av de ensamkommande barnen inte beviljas asyl.

Samhällsklimatet har hårdnat. Främlingsfientligheten och rasismen växer samtidigt som stora delar av civilsamhället reagerar mer och mer mot vårt lands omänskliga asylpolitik. Emmausrörelsen är en del av det engagerade civilsamhället som reagerar och vi kommer att fortsätta att kämpa för rätten till fri rörlighet och för våra värderingar.

Nagu den 11 september 2016
Emmaus Finland

 

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-19
Lö 10-16
Sö 11-16
Övriga butiker