Lämna in varor

Emmaus Åland strävar till att minska avfallet i vårt samhälle genom återanvändning och återvinning samt information och opinionsbildande arbete. Genom Emmaus får varor ett längre liv eller ett nytt liv, vilket gör att miljöbelastningen i form av avfall och nyproduktion minskar. Vi tar årligen emot ca 300.000 kg varor.

 

Varumottagning

Strandgatan 20, Mariehamn (ingång från lastbryggan vid parkeringen). Här kan du lämna kläder, skor, husgeråd, heminredning, böcker, tidskrifter, skivor, filmer sportutrustning och hemelektronik. Varorna ska vara hela och rena. Vi tar inte emot tidskrifter som är äldre än två år. Gamla TV- och videoapparater och äldre datorer tas inte emot. De kan lämnas avgiftsfritt till närmaste återvinningscentral. Hör av dig på tel. +358 18 17069 om du är osäker på vilka varor som kan lämnas in.

Godbyvägen 1424 (S-markethuset) i Godby. Här kan du lämna kläder, skor, husgeråd, heminredning, böcker, tidskrifter, skivor, filmer sportutrustning och hemelektronik. Varorna ska vara hela och rena. Vi tar inte emot tidskrifter som är äldre än två år. Gamla TV- och videoapparater och äldre datorer tas inte emot. De kan lämnas avgiftsfritt till närmaste återvinningscentral. Hör av dig på tel. +358 457 344 3989 om du är osäker på vilka varor som kan lämnas in.

Bygg- och möbelreturen, Skogshyddsvägen 7, Mariehamn. Här kan du lämna möbler, vitvaror, hemelektronik och byggvaror. Vitvaror och hemelektronik ska vara i bruksskick. Gamla TV- och videoapparater och äldre datorer tas inte emot. De kan lämnas avgiftsfritt till närmaste återvinningscentral. Hör av dig på tel. +358 18 17643 om du är osäker på vilka varor som kan lämnas in.

Varuhämtning. Bygg- och möbelreturen hämtar möbler, byggvaror m.m. Kontakta Bygg- och möbelreturen, tel. +358 18 17643 för ytterligare upplysningar.

Demontering. Byggreturen demonterar köksinredningar, annan interiör och ibland även hela byggnader. Kontakta Bygg- och möbelreturen, tel. +358 18 17643 för närmare information.

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-17.30
To 10-19
Lö 10-15
Sö 11-15
Övriga butiker