Gardens of Possibilities

Gardens of Possibilities är ett projekt där vi ska bygga upp en trädgård. Det kommer bli trädgårdsarbete, där rehabilitering och utbildning kombineras. Målgruppen är långtidsarbetslösa med risk för livslång utslagning. 

Målet är att förhindra och bryta social utslagning genom att ge målgruppen nya kompetenser och nya möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället i allmänhet. Målet nås genom trädgårdsarbete, kompetensutveckling, individuellt stöd och praktisk arbete. Genom att delta i projektet förbereder deltagarna sig för sysselsättning eller utbildning och får en bättre levnadssituation. En individuell kartläggning klargör deltagarens nuvarande situation och därefter upprättas en plan med konkreta mål. 

I praktiken kommer deltagarna att arbeta med att bygga upp trädgården samt odling av blommor och grönsaker. Möjligheten och utmaningen är att inkludera människor som riskerar att hamna i socialt utanförskap. Projektet kommer att leda till ökad social sammanhållning, social trygghet och lika möjligheter.

Lead partner: Emmaus Åland
Projektpartner: Valdemarsviks kommun – Möjligheternas trädgård
Associerade partner: Region Östergötland och Försäkringskassan
Finansiering: Interreg Central Baltic, Ålands landskapsregering och Valdemarsviks kommun

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-17.30
To 10-19
Lö 10-15
Sö 11-15
Övriga butiker