Emmaus Åland

Vision

Emmaus Ålands vision är ett hållbart samhälle. Emmaus vill uppnå ett meningsfullt liv, en verklig fred och glädje för varje individ och samhälle. Varje människa och varje samhälle ska kunna leva, få en plats och förverkliga sig i ett ömsesidigt utbyte och i en gemenskap där alla har ett lika värde.

 

Verksamhetsidé

Emmaus Åland ska i enlighet med Emmausrörelsens manifest:

 • Kämpa mot orättvisor
 • Hjälpa dem som har det värst
 • Återanvända och återvinna
 • Åtgärda orsakerna till ojämlikhet
 • Arbeta för integration
 • Skapa meningsfullhet genom gemensamt arbete

 

Värdegrund

Emmaus Åland utgår från den internationella Emmausrörelsens värdegrund, som fastslogs vid rörelsens världsmöte i Italien i april 2016. Emmausrörelsen står för:

 • Respekt – för människor och miljö, vilket leder till verksamheter präglade av:
  • tolerans och kamp mot alla former av diskriminering
  • gemensamt arbete som stärker individens egenvärde, självkänsla och oberoende
  • respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet och social rättvisa
  • miljöarbete
 • Att dela med sig – av mänskliga, materiella och ekonomiska resurser, vilket leder till:
  • verksamheter som ökar vår medvetenhet och vårt politiska och sociala engagemang
  • att vi delar arbetsuppgifter, varor, lokaler, problem, kunskaper och ansvar
  • att vi uppmuntrar till generositet och strävar efter att alla kan vara delaktiga och jämbördiga
 • Öppenhet – på alla plan, vilket leder till:
  • öppenhet både kring vår organisation och i vårt eget förhållningssätt gentemot varandra
  • ärlighet, trovärdighet och aktivt lyssnande för att nå förståelse för olika ståndpunkter
  • aktiviteter kring utbildning och kultur
  • att leva och arbeta tillsammans och tillämpa demokrati i vardagen och på alla sätt omfamna olikheter.
 • Solidaritet – att leva solidariskt i vardagslivet och i samhället, i gruppen och arbetet, lokalt och globalt, vilket leder till:
  • arbete för jämlikhet och motverkandet av ensamhet och marginalisering
  • strävan efter att lösa konflikter
  • strävan efter rättvisare fördelning av resurser
  • solidariskt samhällsengagemang, ansvar, uthållighet och fredsbyggande
 • Välkomnande – såväl i tanke som i handling, vilket leder till verksamheter präglade av varmt bemötande och betoning på gemenskap, där vi lyssnar på varandra, ger stöd, förmår tillmötesgå både akuta och långsiktiga behov särskilt hos utsatta grupper.

 

Kom med och påverka hur vår verksamhet ska se ut nästa år

Emmaus Åland håller höstmöte på söndag den 25 november kl. 18.00 på Emmaus returcafé (Torggatan 16/Ämbetshuset i Mariehamn). Då diskuteras och beslutas om verksamhetsplan och budget för 2019. Dessutom väljs en ny styrelse. Alla medlemmar är välkomna!
För att bli medlem, kolla http://www.emmaus.ax/hjalp-oss/bli-medlem

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-17.30
To 10-19
Lö 10-15
Sö 11-15
Övriga butiker