Vi säljer inte allt

På Emmaus Åland är vi tacksamma för alla donationer som dagligen kommer in, och som gör att vi kan hålla igång våra butiker och använda vårt överskott till bistånd. Helt och rent skickar vi som varubistånd, säljbara grejer går ut i butikerna. Hos oss kan du hitta det mesta, men inte allt. Vissa saker väljer vi att inte sätta ut på våra butikshyllor. Vi använder vår värdegrund och Emmausrörelsens grundvärderingar som ledstjärna. Därför säljer vi inte våldsförhärligande, rasistiska föremål eller sexistiska föremål. Vi säljer inte heller päls. Det är inte enkelt, och vi får ofta diskutera och vrida och vända på perspektiven för att veta vad som ska och inte ska hamna på butikshyllan.

Varför är detta viktigt? Vi vill vara en affär där alla är välkomna. Du ska inte behöva komma in i butiken och mötas av en rasistisk karikatyr som är gjord för att håna och förminska den folkgrupp du tillhör. På samma sätt ska du inte behöva möta kvinnoförnedrande bilder, eller våldsförhärligande föremål. Vi tror att det förhållningssättet gör att fler känner sig välkomna i vår butik. Vi vill inte heller bidra till att efterfrågan på päls ökar som resultat av en trend.

Rasistiska föremål är ofta framställda i en kontext, där de syftade till att framställa en viss folkgrupp som främmande, annorlunda och mindre värd. Men vad är det som gör föremålen rasistiska? Vad är det som skiljer en svart docka från en rasistisk avbildning? Många känner igen en antisemitisk bild – krokig näsa, feta läppar och kloliknande händer användes i antisemitisk propaganda för att förstärka uppfattningen om judarna som underlägsna, annorlunda och farliga. Många av oss är sämre att känna igen en rasistisk avbildning av asiatiska personer, urfolk eller svarta.

Många äldre populärkulturella avbildningar av svarta personer bygger på rasistiska stereotyper som går tillbaka till minstrel shows, en teaterform som uppkom i USA under 1800-talet, då slaveriet fortfarande var ett faktum. Karikatyrerna, pickaninnys, mammys och golliwogs, som skapades under den tiden, fortlevde efter att slaveriet avskaffats. Här avbildades svarta med breda röda eller vita läppar, lysande vita ögon och knottrigt hår – av svartmålade vita skådespelare. I reklambilder användes karikatyrerna också. Här framställdes svarta som smutsiga och avvikande från den vita normen – svarta barn drack bläck istället för mjölk, och man marknadsförde tvål med bilder av svarta barn som blev vita när de tvättade sig. Det handlar alltså inte om vanliga bilder av svarta personer, utan rasistiska karikatyrer. En svart barbiedocka är välkommen på våra hyllor. Det är däremot inte det klassiska kortspelet Svarte Petter – eftersom Petter avbildas just som en rasistisk karikatyr, och dessutom "förlorarkortet".

Rasism mot asiater är vi kanske allra sämst på att känna igen. Det är kanske därför som så många protesterade när Fazer bytte ut en av sina godislogon, som föreställde en nidbild av en östasiat med sneda ögon och trekantig hatt. Men att vi är vana med något och inte anser det vara problematiskt, betyder inte att det inte är det. I ett mångkulturellt samhälle måste vi lyssna på många olika röster, och visa respekt på ett sätt vi inte ansåg oss behöva för 50 år sedan. Annars bemöter vi inte alla lika.

Vad är då en sexistisk bild? Sexism på bilder och föremål är till exempel:

  • när en person likställs med ett objekt, t ex ett ölstop som föreställer en kvinnokropp utan huvud.
  • när personligheten försvinner till förmån för att visa upp enskilda kroppsdelar – till exempel kan det vara en porslinsmugg som föreställer ett par bröst
  • när en person, oftast en kvinna, finns med för att sälja en sak på ett sexigt sätt, utan koppling mellan personen och föremålet – t ex en avklädd kvinna poserar med vapen, eller på en bil

En sexistisk bild kan föreställa kvinnor eller män. Oftast föreställer bilderna kvinnor – vi matas med bilder av avklädda, sexiga kvinnor medan bilder av män ofta utstrålar makt eller styrka. Kvinnor premieras för sexighet och utseende medan män premieras för vad de gör. Sveriges kvinnolobby driver kampanjen Reklamera mot könsstereotyp reklam – på deras facebooksida finns många exempel.

Ett sätt att testa om bilden stärker eller motverkar stereotyper är att fundera på hur det hade framstått om vi hade satt en person av det motsatta könet i samma situation. Ett typiskt exempel är Halloweenkostymer för män respektive kvinnor – där kvinnor ska vara sexiga medan män kan vara roliga/töntiga. Hur reagerar vi om män poserar på samma sätt som kvinnor?

Emmausrörelsen arbetar för fred och i solidaritet med de som flyr krig och våld. Därför väljer vi också att inte sälja föremål med ett våldsförhärligande budskap. Det kan handla om t ex dekorationssvärd och dolkar, tv-spel med våldsamt innehåll eller plagg med ett våldsförhärligande budskap.

Vad gäller päls och pälsföremål har olika second hand-butiker olika policy. Vissa menar att det är bättre att päls som en gång tillverkats användas. Vi har valt en annan linje. Vi tror (liksom organisationen Djurens rätt) att försäljning av begagnad päls legitimerar att päls används som klädesmaterial. Inom EU råder också förbud mot kommersiella aktiviteter med päls från utrotningshotade djur.

Alkohol och droger leder till många sociala problem i samhället. All verksamhet inom Emmaus är alkohol- och drogfri, för att alla ska kunna delta. Därför säljer vi inte heller föremål och varor som uppmuntrar till en ohållbar alkoholkonsumtion eller som förhärligar droganvändning. Ett exempel kan vara ölglas med text på som uppmuntrar till att dricka mer, eller kläder med tryck som skickar budskapet att droger är något coolt.

Att välja bort rasistiska, våldsförhärligande och sexistiska föremål handlar om respekt, solidaritet och öppenhet – alla kunder ska vara välkomna hos oss utan att behöva känna sig obekväma. De föremål som inte hamnar i hyllan hamnar, om de är i bra skick, i en låda på kontoret. Vi använder dem för intern fortbildning. Vi funderar också på möjligheten att donera vissa av dem till museum, eller ordna en egen liten utställning där föremålen sätts i sin historiska och ideologiska kontext.

Så- hos oss kan du hitta nästan allt. Men inte riktigt allt. 

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-19
Lö 10-16
Sö 11-16
Övriga butiker