Socialt arbete och åländska kläder i Banja Luka, Bosnien

Den 3-4 maj ordnades ett möte med Bosnien-kollektivet inom Emmaus International, dvs de organisationer som samarbetar kring projekt i Bosnien. Emmaus Åland deltog i mötet, som ordnades i Banja Luka. Emmaus Åland har sedan 2016 samarbetat med organisationen Nova Generacija i Banja Luka i Bosnien, Republika Srbska. Vi har skickat två containrar med varor, 2016 och 2017. I mötet deltog representanter från Emmausgrupper i Frankrike och samarbetspartners från andra delar av Bosnien, Kroatien och Rumänien. Grupperna på Balkan brottas med liknande utmaningar. Många av de flyktingar som kommit över Medelhavet fastnar i Bosnien eller Kroatien, och många lever under svåra förhållanden. Speciellt ensamkommande unga är utsatta för trafficking och har svårt att hitta nya möjligheter i det nya landet. Emmausgrupper och deras samarbetspartner stödjer dem, men arbetar också för personer med funktionsnedsättningar för att öka deras delaktighet i samhället, och med ensamma äldre. Ärren från kriget finns ännu kvar. MFS-Emmaus, som arbetar i den bosniska delen av landet, arbetar bland annat med att stödja Srebrenicas mödrar, kvinnor vars familjer mördades under folkmordet i Srebrencia 1995. 

Mötet inleddes med besök till Nova Generacijas verksamheter. Vi besökte den lilla, men välorganiserade second hand-butiken, där man framför allt säljer varor som skickats från Emmaus Åland. Butikspersonalen var nöjda med varorna från Åland, som var i gott skick och tillräckligt moderna för att sälja bra. Genom att sälja second hand-kläder hoppas Nova Generacija på att kunna skapa arbetsplatser för utsatta personer, och att få ett överskott som kan delfinansiera deras sociala verksamhet med fokus på utsatta barn och ungdomar.

”Blåa linjen” – Bosniens enda hjälptelefon för barn som utsätts för våld eller annan illabehandling är en annan av Nova Generacijas projekt. Hjälptelefonen bemannas av volontärer som tränas i 40 timmar, många av dem studerar socialt arbete eller psykologi. Telefonlinjen är öppen mellan 9 och 17. Från två små rum på andra våningen i ett litet hus tillhandahåller man stöd för barn runtom i hela Bosnien. De senaste fem åren har man tagit emot ca 5800 samtal, varav hälften det senaste året. 80 % av samtalen leder till en anmälan till polis eller socialtjänst. Alla barn uppmanas ringa tillbaka för att berätta hur det har gått för dem, och många tar kontakt igen.

Nova Generacija driver också ett dagcenter för barn och ungdomar från socialt utsatta miljöer – vissa av dem har utsatts för våld eller levt på gatan. Genom dagcentret försöker man stödja dem för att förebygga att de ska hamna i samma utsatta situation igen. På dagcentret kan barnen få hjälp med läxor och undervisning och delta i kreativa workshopar. Psykologer och socialarbetare stöttar deras utveckling. Barnen erbjuds frukost, lunch och två mellanmål varje dag. Nova Generacija har också jobbat med att hitta sysselsättning till barnens föräldrar, till exempel genom att sortera kläder till butiken. I anslutning till dagcentret finns också ett akutboende för barn, dit till exempel barn som hittas på gatan eller i andra utsatta situationer kan föras. De stannar i högst 24 timmar innan socialtjänsten hittar en ny lösning för dem.

Nova Generacija är provmedlemmar i Emmaus Europa och hoppas att bli fullvärdiga medlemmar inom några år. Emmaus Åland kommer att fortsätta samarbetet med Nova Generacija och förhoppningsvis skicka en ny container med kläder under 2018. 

 

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-19
Lö 10-16
Sö 11-16
Övriga butiker