Praktiskt fredsarbete på gräsrotsnivå med Emmaus Europa

Just nu pågår ett tre dagar långt möte med Emmaus Europas regionala råd i Mezères i Frankrike. Martha Hannus representerar de finska grupperna då beslut tas om nya medlemsorganisationer, om gemensamma aktioner för att påverka europeisk flyktingpolitik, och om vad solidaritetsfonderna, som alla grupper med ekonomisk möjlighet bidrar till, ska användas till under året. Men vad är egentligen Emmaus International och Emmaus Europa? Hur ser kopplingen till de lokala gruppernas arbete ut? Och vad är poängen med att samarbeta på en internationell nivå? Blir det mest byråkrati eller också samhällsförändring?

En av dem som varit med länge i det internationella Emmausarbetet är Birgitta Göranson Iliste. Hennes engagemang i Emmausrörelsen började med ett besök i Lima 1971, som följdes av resor till Indien och Bangladesh. 1974–1975 gick hon med i Emmausrörelsen, och under 70-talet, och sedan dess har hon varit aktiv på olika sätt både i Emmaus International och i den regionala organisationen Emmaus Europa.

”Emmaus International skapades vid ett möte i Schweiz 1969, för att man såg ett behov av samordning mellan de grupper som skapats från 50-talet och framåt. Emmaus Europa är en yngre organisation. När jag började jobba på Svalorna i Lund, 1988 ca, fanns inte Emmaus Europa – men det fanns en nordisk region, Frankrike var en egen region och så fanns en region för alla andra grupper som vi kallade Europa Center-Syd,” berättar Birgitta. ”När Emmaus Europa bildades var en av tankarna också att ena västra och östra Europa – att visa att vi är ett Europa.”

Idag är Birgitta en så kallad ”wise person” – ett slags medlare, som kan stötta vid konflikter mellan eller inom Emmausgrupper på lokal eller regional nivå, som varit med länge i rörelsen och kan hjälpa till att lösa problem. Det finns en wise person per region, Afrika, Asien, Amerika och Europa.

För Birgitta har internationellt samarbete alltid varit kärnan i engagemanget, och internationellt samarbete en självklarhet.

”Man kan jobba lokalt, t ex hos Svalorna i Lund, och samtidigt spegla sig i rörelser längre bort. Det finns alltid någon som har det värre, som man kan stödja, och man behöver inte välja mellan här eller där. För mig som är uppväxt med svenska folkhemsvärderingar, dvs att bidra till det gemensamma till exempel genom att betala skatt som hjälper hela samhället, är det självklart att det också kan speglas på en internationell nivå. Vi i Sverige kan genom Emmausrörelsen använda vårt överflöd för att hjälpa andra i världen som har det sämre.”

Birgitta menar att den jämlikhet som finns inom Emmaus är speciell jämfört med andra internationella organisationer eller biståndsmyndigheter.

”Ta Svalorna till exempel – några av de grupper som vi jobbat med och stöttat i Indien och Bangladesh är idag fullvärdiga medlemmar i Emmaus International. Vår nuvarande president kommer från en basgrupp i Benin – det finns få jämförelser bland internationella organisationer. I det internationella sammanhanget har grupperna lika mycket röst oavsett hur mycket pengar man drar in.”

Emmaus internationella och regionala sammankomster är också praktiskt fredsarbete, menar Birgitta.

”Vi sätter oss runt ett bord och försöker förstå varandra. Kulturkollisioner finns. Dessutom blandar vi högutbildade med folk som är födda på gatan och hemlösa. Och vi pratar många olika språk. Det här gör att allt tar tid och diskussionerna är en lång process – som samtidigt odlar respekt mellan oss oavsett bakgrund. Därför är det här en annorlunda rörelse. Emmausgrupper runtom i världen hittar praktiska lösningar på lokala problem – som sedan kan stärkas genom internationellt samarbete.  Vi lär oss mycket av varandra.”

På mötet har också utmaningar diskuterats. Många grupper i Europa ser en minskning i donationer av varor att sälja, och också Emmausrörelsen måste hitta nya vägar framåt i en värld där resurserna och överflödet sinar. Birgitta ser att det finns vägar framåt.

”Emmausrörelsen började från gräsrötter och vi hittar styrka i att arbeta tillsammans lokalt – idag måste vi passa oss för att inte göra institutioner av oss själva. Vi måste vara i rörelse hela tiden och acceptera förändring. Verksamheter som startade för 50 år sedan kanske inte behövs i samma form längre. Jag tror att vi i de nordiska länderna har en styrka i vårt förhållningssätt till förändring. Vi vågar delta i olika sammanhang, och vi har yngre medlemmar och en öppenhet för nya influenser. Vi tänker hållbarhet både när det gäller resurser och människor.”

Läs mer om Emmausrörelsens internationella arbete här: https://www.emmaus-international.org/en/

För 2018 har Emmaus Åland budgeterat 100 000 euro i bistånd – 30 000 för transporter av varor, och 70 000 i ekonomiska bistånd. En del av detta går till Emmaus International, för att sedan fördelas på projekt som behöver extra stöd för att bli självförsörjande – vilket är målet för alla Emmaus-stödda projekt.

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-19
Lö 10-16
Sö 11-16
Övriga butiker