Mentorskapsbesök till Emmaus Smiltene i Lettland

Den internationella Emmausrörelsen består idag av 350 organisationer i 37 olika länder. För att en grupp eller organisation ska bli medlem i den internationella Emmausrörelsen måste den ansöka om prövomedlemskap. Om ansökan accepteras väntar en 2-5 år lång prövoperiod, då organisationen får kunskap om Emmausrörelsen och dess värderingar och regler, och får stöd av en mentororganisation för att stärka sin verksamhet. Efter den perioden kan organisationen sedan söka om att bli fullvärdiga medlemmar i Emmaus International.

För tillfället finns 31 prövomedlemsorganisationer runt om i världen. Emmaus Åland är sedan hösten 2017 mentorer till en av dem, Emmaus Smiltene. Den 5-6 juni besökte verksamhetsledare Robert Jansson, hållbarhetsstrateg Martha Hannus och arbetsledare Svetlana Usova Smiltene i Lettland för att träffa gruppen.

Emmaus Smiltene har en lång historia. Gruppen startade för över 20 år sedan och har länge fått stöd av en svensk organisation, Emmaus Gryttby. De har tagit emot varor från Gryttby som sedan har sålts i den lilla affären i Smiltene. Trots namnet har gruppen inte haft någon kontakt med den internationella Emmausrörelsen före nu.

Smiltene är en liten ort med ungefär 6000 invånare. Många unga vuxna flyttar utomlands för att hitta jobb och bättre möjligheter, medan studerande och pensionärer blir kvar. Emmaus Smiltene består av en grupp eldsjälar, samtliga kvinnor, som driver en liten secondhandaffär utanför centrum av Smiltene. I samma hus driver man på vintern stadens enda natthärbärge för hemlösa. Man tar också emot kvinnor som utsatts för våld. Gruppen ordnar årligen i samband med julen sociala evenemang för utsatta barn, där de får gåvor som donerats av familjer i Sverige. Genom ett samarbete med familjer i Frankrike har de också möjlighet att skicka barn på sommarvistelse till Frankrike, där de får ett avbrott från sin vardag som ofta är svår. Alla aktiva i organisationen arbetar frivilligt.

Den största utmaningen för Emmaus Smiltene är att få ekonomin att gå ihop. Vid besöket diskuterades olika lösningar. Med en bra motivering finns ofta möjlighet för en prövomedlem att få ekonomiskt stöd från andra Emmausgrupper. Det är en av fördelarna med att delta i det internationella samarbetet. Trots svårigheterna var ordförande Arija Indrikovska entusiastisk och hade många idéer för hur verksamheten skulle kunna utvecklas.

Varje år ordnar alla Emmausgruppen en solidaritetsförsäljning, där pengarna går direkt till internationell solidaritet i form av projekt och nödbistånd. Resurserna fördelas av Emmaus International, och medlemmar kan söka pengar från solidaritetsfonden vid behov. Det är en av flera möjligheter för grupper som Emmaus Smiltene att få det extra bidrag de behöver för att kunna utveckla sin verksamhet och stå på egna ben.

Vi hoppas att få följa och stödja Emmaus Smiltene på vägen mot fullt medlemskap i Emmaus International. Emmaus Åland håller sin årliga solidaritetsförsäljning den 9 juni. Genom att handla hos oss bidrar också du som kund till att hjälpa grupper runt om i världen, som behöver lite extra stöd.

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-19
Lö 10-16
Sö 11-16
Övriga butiker