Kvinnobanken och Emmaus stödjer kvinnor till egen försörjning

Den 8 mars, på Internationella kvinnodagen, hade butiken på Strandgatan Kvinnobanken Åland på besök. Frivilliga från Kvinnobanken informerade om Kvinnobankens målsättning och verksamhet, och Emmaus skänkte hela dagskassan till Kvinnobankens fond. Dagen bjöd på många intressanta samtal, och många köpsugna kunder bidrog med pengar till fonden. Dagskassan slutade på 2 372 euro, vilken enligt Kvinnobanken räcker till att ge 80 kvinnor i utvecklingsländerna ett yrke.

”Kvinnobanken startades i Finland 2007 efter att några kvinnor från Finland varit på resa i ett utvecklingsland, där de mötte andra kvinnor med idéer och energi men utan möjligheter att förverkliga dem i den situation de levde i”, berättar Ulla Boman från Kvinnobanken på Åland. ”Kvinnobanken är en fond som drivs helt med ideella krafter, utan anställda och chefer, och Kyrkans Utlandshjälp sköter administrationen för fonden till en låg kostnad.”

2010 startade Kvinnobanken även på Åland. Här försöker man på olika sätt informera om verksamheten, och be människor att skänka en slant. Bland annat har man ordnat promenader under rubriken ”Promenera för ett kvinnoyrke” där man kan skänka pengar till fonden. Kvinnobanken Åland är ofta med på julmarknader och påskmarknader för att nå ut och informera om verksamheten.

Precis som Emmaus verksamhet både på Åland och i internationella samarbetsprojekt syftar till att hjälpa människor till egen försörjning jobbar Kvinnobanken med att stötta kvinnor att själva kunna försörja sig.

”Ge inte fisk, ge ett metspö – vår idé är att ge möjlighet till egen försörjning. Pengarna går till utbildning för kvinnor och flickor för att de ska kunna lyfta sig själva ut fattigdom. De lär sig räkna, läsa, spara och driva ett företag”, berättar Ulla. ”Pengarna går också till att stödja små bybanker som kvinnorna själva organiserar, där de kan låna pengar till t ex utsäde eller en symaskin, och sedan betalar tillbaka till en låg ränta. Kvinnorna sköter detta helt fantastiskt, pengarna blir kvar i byn och kan utveckla samhället.”

Tanken med att stödja just kvinnor kommer ur vetskapen om att kvinnor har mycket kraft och tar ansvar för familjen och barnen i många länder. Genom att stödja kvinnorna får barnen möjlighet till utbildning. Också män kan dra nytta av kvinnobanken och jobba sida vid sida med kvinnorna. När kvinnorna stärks leder det också till mer jämställdhet mellan män och kvinnor i familjen.

Kvinnobanken jobbar inte med ensidig välgörenhet – här finns dialog mellan givare och mottagare.  ”Allt görs i samarbete med kvinnorna på plats, vi frågar dem hur de vill ha det och vad de behöver för att förbättra sina liv”, berättar Ulla.

Kvinnobanken i Finland har sedan starten samlat in 12, 5 miljoner euro – helt med ideella krafter. ”Frivilligarbete ger mycket”, menar Ulla. ”När man själv har det hyggligt bra känns det bra att kunna hjälpa och bidra till dem som har det sämre. Det stimulerar att försöka hjälpa ännu mer.”

Kvinnobanken och Emmaus tackar alla kunder som bidrog till Kvinnobanken genom att handla hos oss den 8 mars. Vi kämpar vidare tillsammans!

Vill du veta mer? Följ Kvinnobanken Åland på Facebook: https://www.facebook.com/kvinnobankenaland/, eller besök Kvinnobankens hemsida www.kvinnobanken.fi

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-19
Lö 10-16
Sö 11-16
Övriga butiker