Integration i praktiken

Vi fick frågan om varför Emmaus Åland inte deltar i det stora integrationsseminariet som pågår just nu. Svaret var små resurser, mycket att göra. Emmaus Ålands arbetspool har den här veckan ett tiotal personer i jobb runt om på Åland. Arbetarna är främst nyinflyttade men också personer som har bott här länge. De nya och de gamla jobbar tillsammans. Arbetspoolen gör det enklare för både uppdragsgivaren och dem som har det svårt att få jobb. AMS rekommenderar numera arbetspoolen som en möjlighet för dem som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden.

Vi missade även seminariets kvälls-session. Stökade på med Emmaus soppkök med 25 gäster. Runt bordet samlades kunder, personal, frivilligarbetare, nyinflyttade, utslagna och andra människor som också är helt vanliga. Det spelar ingen roll vem du är, soppan smakar lika ändå och vi har trevligt tillsammans runt bordet.

Och så packar vi bröd och soppa så att en del av gästerna kan ta med sig – och en del läggs undan till dem i arbetspoolen som inte jobbar i Mariehamn. De övriga kan komma och äta vid arbetsmarknadsprojektet Emmaus returcafé. Returcaféprojektet finansieras av Europeiska socialfonden och Ålands landskapsregering. Målet är att långtidsarbetslösa personer ska få ett jobb genom kompetensutveckling, individuellt stöd och praktiskt arbete. Vår utgångspunkt är att tillreda och servera en god och näringsrik lunch till Emmaus personal. Maten som tillreds är av lokala råvaror, gärna ekologiska och till största del så kallad returmat. För vissa av deltagarna är språket ett hinder för att komma ut på arbetsmarknaden. För dem funkar det bäst med en kombination av arbetspraktik och språkträning.

I dag kommer en av våra nya flyktingar och håller igång syhörnan. Hon reparerar kläder så att vi kan sälja dem. Det ger god arbetspraktik, samvaro på arbetsplatsen, nya kontakter och vänner – och ger i slutändan ökad försäljning och ökat bistånd både på Åland och internationellt.

I sorteringen på Strandgatan håller språkpraktikanten från östra Ukraina full koll på logistiken. Hon vet var allt ska lagras och ser till att Bygg- och möbelreturens deltagare (som också är väg in på arbetsmarknaden) vet vad som ska transporteras vart. Språkpraktikanten sorterar kläder och husgeråd och hjälper till att hålla snyggt i butiken. Och hon är fenomenal på pärlbroderier! Och här pratar hon bara svenska, det gör vi alla oberoende av om vi kommer från Ryssland, Estland, Rumänien, Syrien, Filippinerna, Iran eller Åland. Och när det behövs pratar vi andra språk, det tycker både vi och våra kunder om.

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-19
Lö 10-16
Sö 11-16
Övriga butiker