Anita från Lima, Peru

Anita Moore är verksamhetsledare för Emmausgruppen Cuna Nazareth i Lima, Peru. Hon passade på att besöka oss efter att ha deltagit i Emmaus världsmöte i Italien. Förutom diskussioner om våra samarbetsprojekt hann vi med valborgs- och första majfirande och förstås lite Emmausjobb, både sortering och balning.

Cuna Nazareth driver ett daghem för barn från fattiga s.k. problemfamiljer. Familjerna och barnen erbjuds både psykolog- och socialhjälp. Cuna Nazareth har som mål att bryta den onda cirkel som de fattiga och utsatta befinner sig i, att utsträcka de sociala rättigheterna till vidare kretsar och att skapa jämlikare villkor för barn från slumområdena.

Emmaus Åland, Emmaus Helsingfors, Emmaus Westervik och Svalorna i Finland har med bidrag från utrikesministeriet hjälpt Cuna Nazareth att starta en återvinningscentral, där arbetslösa unga från fattiga familjer utbildas till professionella återvinnare. Syftet är att förbättra unga kvinnors och mäns ställning genom utbildning och arbetsplatser samt att förbättra miljön genom återvinning. Då återvinningscentralen har blivit självförsörjande är det meningen att den ska ge intäkter för att stödja verksamheten vid Cuna Nazareths daghem. Det har varit svårt att uppnå målen

Projektet avslutades under 2015, men har fortsättningsvis fått stöd från Emmaus Åland, Emmaus Helsingfors och Emmaus Westervik för att klara av omställningen till självförsörjning.

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-19
Lö 10-16
Sö 11-16
Övriga butiker