Ambitiösa hållbarhetsvisioner och 30-årsjubileum för Emmaus under 2019

Ambitiösa hållbarhetsvisioner, 30-årsjubileum, nya biståndssamarbeten och representation i Emmaus Internationals styrelse  var på agendan under Emmaus Ålands höstmöte den 24 november. 

Emmaus Åland höll sitt höstmöte den 24 november 2018. Till styrelseordförande omvaldes Carina Aaltonen. Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes Veronica Lindholm, Linda Wideman, Roger Höglund, Michael Sundblom, Agneta Sundström, Bengt Enqvist och Jesper Svanfelt. Till ersättare valdes Emelie Hanström, Erika Boman och Simon Holmström. Anders Wiklund, som tidigare suttit i styrelsen, valdes till rådgivare. 

Emmaus Åland har tagit fram en ny hållbarhetsvision, som sätter nya ambitiösa mål för verksamheten. År 2030 ska Emmaus Åland vara banbrytande inom cirkulär ekonomi, och bedriva en klimatpositiv verksamhet - det vill säga en verksamhet som binder mer koldioxid än den släpper ut. Genom bistånds- och fredsarbete ska Emmaus Åland fortsätta skapa social hållbarhet och bygga social tillit över gränser. 

Under 2018 initierade Emmaus Åland två nya biståndssamarbeten, som kommer att vidareutvecklas under 2019. Centre for Missing and Exploited Children i Osijek i Kroatien arbetar med att förebygga övergrepp och våld mot barn och unga, stödjer familjer till försvunna barn och ger stöd och boende för utsatta barn och ensamkommande och asylsökande barn. Emmaus har skickat en långtradare med varor för att CMEC ska kunna öppna en butik, som ska vara en stabil inkomstkälla för organisationen och skapa arbetsplatser för de unga som fyllt 18 och behöver lära sig ett yrke. Den feministiska organisationen E-romnja i Rumänien driver ett projekt för att stödja och stärka romska kvinnor, som ofta är missgynnade och marginaliserade, och öka deras deltagande i samhället. Fokus ligger på frågor om hälsa, utbildning och infrastruktur. Emmaus Åland stödjer projektet ekonomiskt. 

Emmaus stärker också sin koppling till den internationella Emmausrörelsen. Martha Hannus, hållbarhets- och personalansvarig, valdes i oktober vid Emmaus Europas regionala råds möte till en av Emmaus Europas representanter i Emmaus Internationals styrelse. Martha har det senaste året varit Emmaus Finlands nationella delegat i Emmaus Europas regionala råd. 

- Jag tror att internationellt samarbete är avgörande om vi ska lyckas med omställningen till ett hållbart samhälle inte bara lokalt utan också globalt, säger Martha Hannus. Jag vill framför allt driva på för att Emmausrörelsen ska ta tydlig ställning för HBTQIA-rättigheter, och jobba för att skapa ett effektivt system för koldioxidkompensation inom den internationella Emmausrörelsen. 

Emmaus Åland har bedrivit kontinuerlig insamlings-, bistånds-, och försäljningsverksamhet sedan 1989 - och firar därför 30-årsjubileum under 2019! Jubiléet firas i juni med en folkfest tillsammans med 20-årsjubilerande föreningen Vårt hjärta. Festtemat blir "En andra chans" - för både människor och varor. 

- Mycket har hänt på 20 år, konstaterar Robert Jansson, verksamhetsledare. Idag är vi motsvarande 25 heltidsanställda, och lika många personer på arbetsträning i verksamheten. Vi ska fortsätta göra det vi redan är bra på ännu lite bättre - skapa social hållbarhet genom att erbjuda arbete och gemenskap till alla oavsett förutsättningar. 

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-19
Lö 10-16
Sö 11-16
Övriga butiker