Akut situation för rohingyer på flykt

Emmaus Åland nåddes i mars av ett upprop från Emmaus International om stöd till flyktingar av folkgruppen rohingya i Bangladesh. Rohingyerna är en muslimsk minoritet som har förföljts av myndigheter i Burma sedan 70-talet. 1982 blev de statslösa, eftersom regimen förklarade att rohingyer inte är att betrakta som medborgare. Därmed har de inte heller några rättigheter i sitt hemland. Många av dem bor i flyktingläger längs gränsen mellan Burma och Bangladesh sedan många år tillbaka. Sedan 2017 har rohingyer slagit tillbaka med våld mot gränsposteringar, vilket har lett till att den burmesiska armen svarat med ännu mer våld. FN har fördömt massakrerna som Burmas armé ansvarar för, och den etniska rensningen som pågår.

För att förstå situationen ännu bättre pratade vi med frilansjournalisten och ålänningen Axel Kronholm, som framför allt rapporterar om Sydostasien och vars arbete har synts och hörts ibland annat Yle, Sveriges radio, The Guardian och BBC.

Omvärlden satte stort hopp till att Aung San Suu Kyi, mottagare av Nobels fredspris 1991, skulle bidra till ett friare och mer demokratiskt Burma. Men situationen för  rohingyerna verkar inte ha förändrats. Vad beror detta på?

”Situationen för rohingyerna har förändrats, men till det sämre”, berättar Axel. ”Rohingyafolket har utsatts för pogromer, koordinerade attacker och apartheidliknande behandling tidigare, men den etniska rensning vi sett under det senaste året liknar inget annat.”

”Det är inte helt lätt att förstå Aung San Suu Kyis hållning. Krocken mellan omvärldens förväntningar och den nu förda politiken kan delvis förstås av att man i väst, under decennierna då Aung San Suu Kyi satt i husarrest, projicerat värderingar och en politisk renhet på henne som hon i själva verket aldrig besuttit. Under åren i opposition var striden rätt svartvit, den stod mellan militärdiktatur och demokrati, med följden att hennes hållning i andra frågor aldrig prövades såsom nu sker. Det är skillnad på att vara i opposition och att regera.
Grunden till dagens konflikt i västra Burma går långt bak i tiden, och för den som är intresserad av fördjupning rekommenderar jag varmt Francis Wades bok "Myanmar's Enemy Within: Buddhist Violence and the Making of A Muslim 'Other'".” 

Finns det något hopp om att rohingyerna ska kunna bli fullvärdiga medborgare i Burma? Vad skulle krävas för att konflikten ska lösas? 

”Det hoppet är mycket litet. Militären har redan börjat lägga beslag på marken som rohingyerna lämnat bakom sig när de flytt över gränsen till Bangladesh. På så vis cementeras den etniska rensningen. Det pågår förhandlingar om återvändande, men det är väldigt svårt att se hur ett sådant återvändande skulle kunna ske utan tillit eller utan att ha hem eller mark att återvända till. Med stark militär närvaro i området, ihop med ett starkt folkligt hat mot rohingyerna som eldats på av regeringens propaganda, är det också svårt att se hur säkerheten skulle kunna garanteras.”

Hur ser situationen för rohingyerna ut i Bangladesh? Har de möjlighet att stanna där?

”Situationen i Bangladesh är akut. Där bor nu över 600 000 människor i extremt svåra förhållanden. Många är svårt traumatiserade. Nu kommer dessutom snart regnperioden som kommer att innebära svåra översvämningar och jordskred. Enligt FN är omkring 100 000 flyktingar akut hotade av översvämningar och jordskred. Många kommer alltså med säkerhet att dö om de stannar, men de har heller ingen annanstans att ta vägen.”

Hur kan privatpersoner eller organisationer hjälpa rohingyerna? Är det pengar, kunskap eller påtryckningar som behövs? 

”Det är bra om folk vill hjälpa, men jag tror inte att man riktigt inser omfattningen av krisen. FN har nyligen gått ut med en appell för att möta flyktingarnas behov, där man ber om 951 miljoner amerikanska dollar. För att förhindra ytterligare död, lidande och en humanitär katastrof är det med andra ord enorma kraftsamlingar och statsbidrag som krävs.”

Emmaus Asien har, tillsammans med organisationen Gono Shastho Kendro, som arbetat med flyktingar under en lång tid, bett den internationella Emmausrörelsen om hjälp. De har besökt flyktinglägren, och beslutat att göra insatser som prioriterar att leverera berikade livsmedel till gravida och ammande kvinnor, barn och äldre. Emmaus Åland har beslutat att stödja arbetet med 2000 euro.

Adress

PB 85
22101 Mariehamn
Åland • Finland

Öppet på Strandgatan

Må-fre 10-19
Lö 10-16
Sö 11-16
Övriga butiker